Czy Prezydent może zawetować tylko część zapisów ustawy, czy musi zawetować całość?

Prezydent może odmówić podpisania ustawy (prawo weta) i wówczas, wraz z umotywowanym wnioskiem Prezydenta, trafia ona do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Nie ma możliwości zawetowania jedynie części zapisów ustawy. Sejm może odrzucić weto i powtórnie uchwalić ustawę większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy posłów.

Czy Prezydent może odwołać sędziego?

Nie, nie może. Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów na czas nieoznaczony, ale nie ma uprawnień, które umożliwiałyby mu odwołanie sędziego.

Czy Prezydent może podwyższyć rentę lub emeryturę?

Nie, nie leży to w sferze uprawnień Prezydenta RP. Przyznawanie i ustalanie wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych leży w wyłącznej gestii właściwego organu emerytalno-rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Obowiązująca przepisy nie przewidują możliwości indywidualnego podwyższania świadczeń ponad obliczoną wysokość.

1 ««« 45678  12

Powyżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jakie trafiają do Kancelarii Prezydenta RP. Nie jest to zamknięta lista, bo codziennie - listownie i mailowo - dostajemy nowe. Będziemy na nie odpowiadać właśnie w tym miejscu, dlatego jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - zadaj swoje przez formularz kontaktowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.