Czym jest Rada Gabinetowa?

Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Jest to organ zwoływany przez Prezydenta RP na mocy art. 141 Konstytucji. Rada zwoływana jest w celu omówienia spraw o szczególnym znaczeniu dla interesów państwa i jego obywateli, ale nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów i dlatego nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Czy Prezydent może przyznać uprawnienia kombatanckie?

Prezydent RP nie ma możliwości rozstrzygnięć ws. uprawnień kombatanckich, nawet w drodze wyjątku. Zasady przyznawania uprawnień kombatanckich są ściśle określone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku O kombatantach oraz innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku nr 42, poz. 371 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ww. przepisami decyzje w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich należą do wyłącznej właściwości Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa), a o zgodności z prawem ostatecznej decyzji orzeka sąd administracyjny.

Czy Prezydent RP może zmienić wyrok sądu?

Nie, Prezydent nie nadzoruje sądów, które zgodnie z art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są władzą odrębną i niezależną od innych władz, i nie może zmieniać ich orzeczeń. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

1 ««« 12345  12

Powyżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jakie trafiają do Kancelarii Prezydenta RP. Nie jest to zamknięta lista, bo codziennie - listownie i mailowo - dostajemy nowe. Będziemy na nie odpowiadać właśnie w tym miejscu, dlatego jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - zadaj swoje przez formularz kontaktowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.