Informacje o orderach

Nadawanych jest pięć orderów (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz):

Ordery nadaje Prezydent RP - z własnej inicjatywy lub na wniosek:
- Prezesa Rady Ministrów,
- kapituł orderów,
- ministra spraw zagranicznych - dla obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wniosek o nadanie orderu przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów, przed przedłożeniem go Prezydentowi RP, podlega zaopiniowaniu przez kapitułę tego orderu.
Kapituła może podjąć uchwałę:
- o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
- stwierdzającą, że wniosek nie uzasadnia nadania orderu,
- stwierdzającą, że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kapituła może także zaproponować nadanie innej klasy orderu niż proponowana przez wnioskodawcę lub przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.