Akty urzędowe

 

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93 Konstytucji oraz wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

 

Korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, Prezydent wydaje akty urzędowe. Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, to takie akty, które dla swojej ważności, wymagają podpisu (tzw. „kontrasygnaty”) Prezesa Rady Ministrów (Premiera). Dokonując kontrasygnaty Premier przyjmuje za konkretny akt polityczną odpowiedzialność przed Sejmem.

 

Wśród aktów urzędowych wydawanych przez Prezydenta nie wymagających podpisu Premiera są:

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.