Poniedziałek, 1 października 2018

Październik 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 października 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podpisana 4 października 2018 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 5 października 2018 r. Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - podpisana 10 października 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa - podpisana 17 października. Pobierz informację. 
 6. Ustawa z dnia  13 września 2018 r.  o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. - podpisana 17 października. Pobierz informację. 
 7. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników - podpisana 17 października. Pobierz informację. 
 8. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 października. Pobierz informację. 
 9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 października. Pobierz informację.

   

Pliki do pobrania

Informacja ws. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego [RTF]
Inf. ws. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń [RTF]
Inf. ws. nowelizacji o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego [RTF]
Inf. ws. ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa [RTF]
Inf. ws. ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. [RTF]
Inf. ws. ustawy o spółdzielniach rolników [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Inf. ws. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.