Piątek, 1 czerwca 2018

Czerwiec 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 19 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 19 czerwca 2018 r.  Pobierz informację.
 7. Ustawę z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 27 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.  o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Inf. ws. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych [RTF]
Informacja ws. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji [RTF]
Informacja ws. ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym [RTF]
Informacja ws. nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami [RTF]
Inf. ws. nowelizacji ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe [RTF]
Inf. ws. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.