Poniedziałek, 5 marca 2018

Marzec 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - podpisana 5 marca 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium -  podpisana 5 marca 2018 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej - podpisana 9 marca 2018 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej - podpisana 9 marca 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - podpisana 20 marca 2018 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny - podpisana 22 marca 2018 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników - podpisana 27 marca 2018 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. - podpisana 27 marca 2018 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. - podpisana 27 marca 2018 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - podpisana 28 marca 2018 r. Pobierz informację.  
 17. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty - podpisana 28 marca 2018 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - podpisana 28 marca 2018 r. Pobierz informację
 19. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 marca 2018 r. Pobierz informację
 20. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 marca 2018 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych - podpisana 30 marca 2018 r. Pobierz informację. 

 22. Ustawa  z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 30 marca 2018 r. Pobierz informację. 

 23. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - podpisana 30 marca 2018 r. 

Pliki do pobrania

Inf. ws. ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium [RTF]
Inf. ws. ustawy o Straży Marszałkowskiej [RTF]
Inf. ws. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej [RTF]
Inf. ws. ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką [RTF]
Informacja ws. ustawy Prawo przedsiębiorców [RTF]
Informacja ws. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy [RTF]
Informacja ws. ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców [RTF]
Inf. ws. ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [RTF]
Inf. ws. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny. [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [RTF]
Inf. ws. z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem RP a Rządem Królestwa Danii [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty [RTF]
Inf. ws. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie [RTF]
Informacja ws. ustawy o kosztach komorniczych [RTF]
Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.