Czwartek, 13 grudnia 2018

List Pierwszej Damy z okazji otwarcia wystawy "Żydzi na Górnym Śląsku"

                                                                         Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości otwarcia

                                                                          wystawy stałej „Żydzi na Górnym Śląsku”

                                                                          w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

                                                                          – oddziale Muzeum w Gliwicach

 

 

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym na uroczystość otwarcia wystawy stałej „Żydzi na Górnym Śląsku” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – oddziale Muzeum w Gliwicach. Bardzo się cieszę, że odtąd będzie ona przypominać o dziejach, zwyczajach, życiu codziennym i tragicznym losie, jaki spotkał społeczność, która przez wieki zamieszkiwała tę ziemię.

 

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym pamięć o żydowskich mieszkańcach Górnego Śląska nie jest już bezdomna. Dziękuję także za stworzenie tej nowej ekspozycji w odrestaurowanym dawnym domu przedpogrzebowym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wymowa symboliczna tego miejsca – związanego ze śmiercią i przemijaniem – zostaje niejako odwrócona. Tu, gdzie zmarłych żegnano, wspomina się teraz tradycje i dokonania wspaniałej wspólnoty, której wkład w historię i kulturę regionu zasługuje na szacunek i pamięć.

 

Jest sprawą wielkie wagi, abyśmy my, współcześni obywatele Rzeczypospolitej, dokładali starań dla zachowania pamięci i utrwalenia w świadomości następnych pokoleń całego bogatego dziedzictwa, które pozostawili nasi poprzednicy. Nasza Ojczyzna doświadczyła w przeszłości wielu kataklizmów – na czele z największym: II wojną światową, podczas której nazistowscy Niemcy przeprowadzili systematyczną Zagładę Żydów europejskich oraz dokonali eksterminacji milionów ludzi innych narodowości.

 

Dlatego na nas, Polakach, którzy także byliśmy ofiarami hitlerowskich zbrodni, spoczywa powinność strzeżenia prawdy i niesienia światu przesłania braterstwa i solidarności między ludźmi różnych religii, języków i kultur. Te wartości, które stanowią fundament Rzeczypospolitej Wielu Narodów – Rzeczypospolitej Przyjaciół, zachowują stale żywotne znaczenie i aktualność dla kolejnych generacji.

 

Życzę Państwu, aby nowo otwierana wystawa przyczyniła się do upowszechniania wiedzy o dziejach Żydów na Górnym Śląsku, a poprzez to – do budowania w wolnej Polsce, świętującej właśnie stulecie odzyskania niepodległości, postaw opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji.

 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.