Teksty kolejnych konstytucji

1.

3 maja 1791

 

Ustawa Rządowa z dnia 3 Maja 1791 roku

 

2.

22 lipca 1807

 

Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego

 

3.

27 listopada 1815

 

Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego

 

4.

20 lutego 1919

 

Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Mała Konstytucja)

 

5.

17 marca 1921

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja Marcowa)

 

6.

23 kwietnia 1935

 

Ustawa Konstytucyjna (Konstytucja Kwietniowa)

 

7.

19 lutego 1947

 

Ustawa Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Mała Konstytucja)

 

8.

22 lipca 1952

 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

9.

17 października 1992

 

Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Mała Konstytucja)

 

10.

2 kwietnia 1997

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.