Gdzie znaleźć pomoc?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

 

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

Nowa ustawa nakłada na starostę obowiązek sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo:

 

Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również powyższe informacje publikuje się także: na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu;

Ustawa nie pomija problemów osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się. W ustawie przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.