Instytucje zgłaszające

Poniżej znajduje się lista Instytucji mających prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Zachęcamy do kontaktu z organizacjami!

 

INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

 1. Agencja Rozwoju Przemysłu
 2. AgroBiznesKlub
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Akademia Sztuki Wojennej
 5. Business Centre Club
 6. Centrum Doradztwa Rolniczego
  w Brwinowie
 7. Centrum im. A. Smitha
 8. Centrum Nauki Kopernik
 9. Europejski Fundusz Rozwoju
  Wsi Polskiej
 10. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 11. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 12. Forum Związków Zawodowych
 13. Fundacja Aula Polska
 14. Fundacja Firmy Rodzinne
 15. Fundacja Innowacyjna Polska
 16. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
 17. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 18. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 19. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 20. Fundacja Polska Przedsiębiorcza
 21. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 22. Fundacja Startup Poland
 23. Fundacja Technotalenty
 24. Fundacja Zaawansowanych Technologii
 25. Gdański Uniwersytet Medyczny
 26. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 27. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 28. Instytut Adama Mickiewicza
 29. Izba Gospodarki Elektronicznej 
 30. Konfederacja „Lewiatan”
 31. Krajowa Izba Gospodarcza
 32. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 33. Krajowa Rada Spółdzielcza
 34. Naczelna Izba Aptekarska
 35. Naczelna Izba Lekarska
 36. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 37. Naczelna Organizacja Techniczna
 38. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu
  i Usług
 39. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 40. Narodowe Centrum Kultury
 41. Narodowe Centrum Nauki
 42. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 43. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 44. NSZZ "Solidarność"
 45. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 46. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 47. Państwowa Inspekcja Pracy
 48. Politechnika Warszawska
 49. Politechnika Wrocławska
 50. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 51. Polska Agencja Kosmiczna
 52. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 53. Polska Akademia Nauk
 54. Polska Fundacja Ekologiczna
 55. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 56. Polska Organizacja Turystyczna
 57. Polska Rada Biznesu
 58. Polski Instytut Badań i Rozwoju
 59. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
 60. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 61. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 62. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 63. Redakcja „Forbes”
 64. Redakcja „Nowy Przemysł”
 65. Redakcja „Polish Market”
 66. Redakcja „Przegląd Techniczny”
 67. Redakcja „Puls Biznesu”
 68. Startup Grind Warsaw
 69. StartUp Magazine
 70. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 71. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
 72. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 73. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 74. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 75. Towarzystwo Ekonomistów Polskich
 76. Unia Metropolii Polskich
 77. Unia Miasteczek Polskich
 78. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 79. Uniwersytet Jagielloński
 80. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 81. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 82. Uniwersytet Warszawski
 83. Uniwersytet Wrocławski
 84. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 85. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 86. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 87. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 88. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 89. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 90. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 91. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 92. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 93. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 94. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 95. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 96. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 97. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 98. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 99. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 100. Urząd Patentowy
 101. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 102. Wojskowa Akademia Techniczna
 103. Wyższy Urząd Górniczy
 104. Związek Banków Polskich
 105. Związek Gmin Wiejskich RP
 106. Związek Klastry Polskie
 107. Związek Miast Polskich
 108. Związek Powiatów Polskich
 109. Związek Pracodawców Branży Internetowej
 110. Związek Przedsiębiorców
  i Pracodawców
 111. Związek Rzemiosła Polskiego
 112. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.