Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu osiemnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny - wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

 
Laureaci 2020
Laureaci 2019 

 

 

Laureaci 2018

Laureaci 2017

Laureaci 2016

 

Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.


W ramach Nagrody Gospodarczej Prezydent RP wręcza wyróżnienia w pięciu kategoriach głównych:

 

 

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną dla osoby wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki lub Nagrodę dla podmiotu, który wywarł istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

 

Do zgłaszania kandydatur do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP zostało zaproszonych niemal 200 instytucji. Zgłoszenia rozpatruje Kapituła Nagrody złożona z wybitnych ekspertów i autorytetów w dziedzinie gospodarki. Następnie, na podstawie ich rekomendacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o wyborze laureatów.

 

Skład Kapituły >>

 

W przypadku pytań dotyczących Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP prosimy o kontakt pod nr tel. (48) (22) 695 11 99 lub adresem e-mail: [email protected].

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.