Piotr Ćwik – Sekretarz Stanu

Urodzony 17 sierpnia 1968 roku w Krakowie. Magister filozofii – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej. Ukończył także studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie.


Przez wiele lat związany z oświatą, jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie,  w latach 2000-2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.


Działacz samorządowy i społeczny. Zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach, w latach 1994-2006, a następnie, do 2014 roku Radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był też m.in. redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej.


W czerwcu 2014 roku został posłem na Sejm RP, w miejsce obecnego Prezydenta RP, który został europosłem. Pracował m.in. w komisji edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, a także w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji,  16 grudnia 2015 roku został powołany na funkcję wicewojewody małopolskiego, od 2 czerwca 2017 roku był wojewodą małopolskim. Funkcję tę pełnił do 7 sierpnia 2020 roku.


Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana – orderem domowym konstytucyjnej linii dynastycznej królestwa Portugalii.

 

Jest żonaty, ma dwóch synów.

 

Minister Piotr Ćwik pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Piotra Ćwika należy:

1) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z organizacją obrad Narodowej Rady Rozwoju;

2) współpraca z Narodową Radą Rozwoju;

3) planowanie i realizowanie działań związanych z przygotowywaniem założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta;

4) opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych z zakresu:

a) spraw społecznych, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych,

b) rolnictwa i obszarów wiejskich oraz leśnych,

c) kultury fizycznej i sportu,

d) kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego,

e) promowania patriotyzmu; 

5) nadzór w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi wspierającymi prace Narodowej Rady Rozwoju;

6) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;

7)  współpraca z organami samorządu terytorialnego;

8)  koordynacja prac doradców Prezydenta;

9)  współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

10) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.