Agnieszka Lenartowicz-Łysik

Urodzona 19 lutego 1974 r. w Tarnowskich Górach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), gdzie w 2003 r. uzyskała również tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Ponadto ukończyła szereg studiów podyplomowych, w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje gospodarcze i pracownicze, coaching jako efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania.

 

Przez krótki okres pracowała w Zakładach Odzieżowych „Bytom” S.A. jako specjalista ds. eksportu. Od 1998 roku zawodowo związana jest z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”, gdzie na co dzień zajmuje się koordynowaniem działań szkoleniowych i projektami.

 

Z ramienia Regionu Śląsko -Dąbrowskiego była w latach 2011 – 2014 członkiem Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz w latach 2012 – 2015 Podkomitetu Monitorującego POKL w Województwie Śląskim. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 -2020. Była delegatką NSZZ „Solidarność” na kongresy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w 2011 i w 2015 roku. Pełniła też funkcję Stałego Zastępcy przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Komitecie Wykonawczym EUROCADRES w kadencji 2009 – 2013. W 2012 roku uczestniczyła w dwóch programach szkoleniowych dotyczących dialogu społecznego organizowanych przez Korea Labor Foundation oraz Japan International Labour Foundation.

 

Od 2008 r. uczestniczyła w wielu projektach zewnętrznych (w tym realizowanych przez innych regionalnych partnerów społecznych i instytucje rynku pracy), gdzie prowadziła wykłady i szkolenia dla przedstawicieli partnerów społecznych i instytucji rynku pracy z zakresu partnerstwa i dialogu obywatelskiego, dialogu społecznego oraz rokowań zbiorowych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, a także społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania różnorodnością. Była również wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie (2010/2011) oraz z zakresu zarządzania projektami na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2006/2007). W latach 1998 – 2002 prowadziła zajęcia dydaktyczne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Jest autorem lub współautorem kilku publikacji, w tym: „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki” [współaut., 2014], „Współczesne wyzwania dla NSZZ „Solidarność” jako partnera dialogu społecznego” [współaut., W: Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych, 2010]; „Zagrożenia psychospołeczne jako przedmiot rokowań zbiorowych” [W: Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania, współred., 2015].

 

22 października 2015 została powołana do udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.