Poniedziałek, 25 marca 2019

Posiedzenie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

W poniedziałek 25 marca br. odbyło się doroczne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” z udziałem Wojciecha Kolarskiego podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i członka tego gremium, Jakuba Kowalskiego Szefa Kancelarii Senatu, prof. Jana Żaryna przewodniczącego Rady, dr. Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz jej członków - przedstawicieli środowisk opozycji niepodległościowej, instytucji archiwalnych i naukowych.

 

Spotkanie, którego gospodarzem była Kancelaria Senatu otworzył jej Szef Jakub Kowalski, który przywitał członków Rady i podziękował im za wsparcie, jakiego, na co dzień udzielają archiwistom z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu realizującym projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Poinformował również o przygotowaniach do uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzonego Senatu i wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. do Senatu, który przypada w tym roku.

 

Minister Wojciech Kolarski przekazał członkom Rady pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który z uznaniem odnosi się do osób i instytucji dbających o nasze dziedzictwo narodowe. Także w odniesieniu do takich projektów, jak „Archiwa Przełomu 1989-1991”, które włączyły się do wydarzeń związanych z upamiętnieniem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i zwrócił uwagę na kolejne ważne rocznice, w które obfituje 2019 rok m.in.:  40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego i 30 rocznicę wyborów 4 czerwca, które przywróciły wolny Senat i umożliwiły proces demokratyzacji naszego kraju. Okazji do dysput historycznych i sięgania do źródeł archiwalnych z powodu tych i innych rocznic nie będzie, więc brakowało.

 

Prezydencki minister zachęcał realizatorów i partnerów projektu „Archiwa Przełomu” do zaangażowania się również w obchody tych jubileuszy i w aktywne kształtowanie przekazu historycznego. Tym bardziej, że doświadczenie i dorobek jest już niemałe, o czym świadczą doroczne seminaria organizowane w ramach projektu przez obie Kancelarie – Prezydenta RP i Senatu, żeby wspomnieć ubiegłoroczną konferencję „Od Niepodległej do Niepodległej 1918-1989” czy wcześniejszą poświęcone roli opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej. W imieniu swoim i Szefa Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej zaprosił członków Rady do Belwederu na przełomie września i października br. na najbliższe seminarium, którego wiodącym tematem będzie podkreślenie roli Kościoła i jego zaangażowania w polskie przemiany, o czym wspominał na poprzednim spotkaniu Rady dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski.

 

W trakcie posiedzenia minister Wojciech Kolarski i Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski wręczyli Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych dr. Pawłowi Pietrzykowi akt powołania w skład Rady Programowej.

 

Przed dyskusją nad perspektywami rozwoju projektu, którą prowadził przewodniczący Rady Programowej prof. Jan Żaryn głos zabrali: Agata Karwowska-Sokołowska dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu w 2018 r. Z kolei dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski wskazując na priorytety 2019 r. przybliżył tematykę VIII seminarium, do którego przygotowania toczą się pod tytułem „Kościół i społeczeństwo w okresie przełomu. Wydarzenia, opinie, źródła”.

 

W wielowątkowej dyskusji członkowie Rady uznali ten temat za niezwykle istotny w obszarze badawczym projektu i podnieśli wiele kwestii związanych z obecnością Kościoła w przestrzeni publicznej okresu przełomu podkreślając wspierającą rolę duchowieństwa – od księży w parafiach do Episkopatu Polski - w kształtowaniu świadomości Polaków i udziału w procesie budowania wolnej Polski. Inspiracją do „kruszenia” starego systemu i upadku komunizmu były pielgrzymki do Polski Jana Pawła II i ta kwestia również powinna mieć odzwierciedlenie w programie tegorocznego seminarium.

 

Wiele uwagi poświęcili członkowie Rady Programowej również jubileuszowej rocznicy wyborów 4 czerwca i roli Komitetów Obywatelskich w wielkiej akcji wyborczej „Solidarności, co wywołało uwagę ze strony prof. Jana Żaryna, aby przy tej okazji nie wykluczać ze wspólnej pamięci tych działaczy i te środowiska patriotyczne w kraju i na emigracji, które kontestowały Okrągły Stół i wybory czerwcowe, gdyż miały inną wizję rozwoju Polski.

 

Członkowie Rady Programowej zostali zaproszeni przez Szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego na uroczyste obchody rocznicowe związane z odrodzeniem Senatu RP planowane na 4 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.