Wtorek, 25 września 2018

Wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

„Okres przełomu w sztuce” to myśl przewodnia jednej z wielu wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a także ciekawe zbiory działu historycznego związane z pierwszymi kampaniami wyborczymi - od samorządowych, parlamentarnych do prezydenckich - które skierowały uwagę archiwistów z Kancelarii Prezydenta RP na tę niezwykłą instytucję kultury województwa mazowieckiego.


W ramach realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” 25 września br. pracownicy Archiwum Prezydenta RP z dyrektorem Januszem Kuligowskim spotkali się w radomskim muzeum z jego dyrektorem Adamem Zielezińskim i kierownikiem działu historii Krzysztofem Skarżyckim.


Adam Zieleziński kieruje muzealną placówką od 2007 r., wcześniej był kierownikiem działu etnografii, do muzeum trafił zaraz po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim i tu, jak mówi „dopadła go historia”, czyli wielka fala strajkowa z początku lat 80. XX w. Należał do ludzi, którzy tworzyli wielki ruch społeczny Solidarności, zakładali pierwsze komisje NSZZ „Solidarność”, ta muzealna została zarejestrowana pod numerem drugim w robotniczym Radomiu – mieście, w którym prym wiodły Zakłady Metalowe ”Łucznik”, „Radoskór”, czy Radomska Wytwórnia Telefonów. Tak zaczyna się historia jednego z tych niezwykłych działaczy „Solidarności”, którzy od początku tworzyli nową, demokratyczną Polskę, wolną w sferze kultury i sztuki od cenzury i politycznych nacisków.


Zapis rozmowy z Adamem Zielezińskim zostanie wykorzystany na portalu „Archiwa Przełomu”. Prezentowanie sylwetek działaczy „Solidarności”, opozycji demokratycznej i niepodległościowej z regionów i ośrodków lokalnych, zbieranie relacji od mniej znanych uczestników przełomowych wydarzeń z okresu lat 80. i 90. XX w. to kierunek dalszego rozwoju projektu „Archiwa Przełomu” - obok priorytetowego gromadzenia i udostępniania dokumentacji aktowej, fotograficznej, ikonografii i wydawnictw drugiego obiegu z lat 80 i 90. XX wieku.


W wyniku kwerendy przeprowadzonej w muzeum przez Krzysztofa Skarżyckiego do zasobu internetowego „Archiwów Przełomu” trafią ewidencja i wybrane skany z ponad 250 plakatów i afiszy wyborczych z 1989 r. i 1990 r. prezentujących sylwetki, hasła, odezwy i programy kandydatów do parlamentu i na urząd Prezydenta RP. Obok znanych nazwisk z kampanii ogólnokrajowych uwagę zwracają lokalni i regionalni działacze ziemi radomskiej. Równie ciekawie prezentuje się zbiór ponad 100 ulotek wyborczych z tego okresu, plakietek NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, znaczków „Solidarności” podziemnej, oryginalnych opasek biało-czerwonych noszonych podczas akcji protestujących, cegiełek na fundusze wyborcze, fotografii, a także takich obiektów, jak np. szablon tytułu pisma „Wolny Robotnik” wydawanego w drugim obiegu przez NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Do cennych nabytków Działu Historycznego należą również oryginalne dokumenty z okresu działalności w NSZZ „Solidarność” obecnego dyrektora muzeum Adama Zielezińskiego, a wśród nich legitymacja członkowska Nr 24 NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym w Radomiu i mandat delegata Nr 3/01, I kadencja 1981/1982, Solidarność Region Ziemia Radomska.


Na zaproszenie dyrektora A. Zielezińskiego złożyliśmy również wizytę w Oddziale Muzeum położonego w Czarnolesie. 


Rezultatem wizyty w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego jest również nawiązanie długofalowej współpracy i przystąpienie tej ważnej placówki kultury do projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.