Środa, 6 grudnia 2017

VI Seminarium projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” w Belwederze

W środę 6 grudnia 2017 r. odbyło się po raz pierwszy w Belwederze, a po raz szósty w kolejności ogólnopolskie seminarium projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, pt. „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji”. Projekt od 2011 roku prowadzony jest wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zobacz także:List Prezydenta skierowany do uczestników VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”


Celem projektu, jak podkreślają jego uczestnicy, pozostaje wspólna praca przy tworzeniu internetowego archiwum polskich przemian końca XX wieku, w ich najpełniejszym spektrum. Zobowiązuje do tego troska o pamięć historyczną, moralny nakaz pielęgnowania narodowej tradycji i uczczenia ludzi zasłużonych dla Polski Niepodległej. Na zaproszenie Szefów obu Kancelarii: Prezydenta RP i Senatu – ministrów Haliny Szymańskiej i Jakuba Kowalskiego - do Belwederu przyjechało ponad 120 archiwistów z instytucji państwowych, społecznych i kościelnych, w debacie uczestniczyli również historycy specjalizujący się w badaniach historii najnowszej, młodzież akademicka z kół naukowych, działacze związkowi i polityczni z okresu przełomu, w tym przedstawiciele struktur centralnych i terenowych reprezentujących niepodległościowe formacje oraz środowiska polityczne, skupiające b. działaczy opozycji antykomunistycznej, ludzi Solidarności, różnych grup i ruchów niepodległościowych.Zobacz także:Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla archiwistyki i ochrony dziedzictwa narodowego


W inauguracji seminarium uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, Barbara Fedyszak-Radziejowska Doradca Prezydenta RP i prof. Jan Majchrowski Doradca Marszałka Sejmu, Bogdan Biś wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Grażyna Ignaczak-Bandych Dyrektor Generalny w Kancelarii Prezydenta RP i prof. Jan Żaryn Przewodniczący Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” oraz członkowie Rady Programowej.


W części inauguracyjnej seminarium odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 21 archiwistom wyróżnionym za zasługi na rzecz rozwoju i  upowszechniania archiwistyki. Order Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi wręczył  minister w KPRP Wojciech Kolarski. On też odczytał słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowane do uczestników VI Seminarium. W liście Prezydent pogratulował partnerom projektu i archiwistom zaangażowanym w realizację starań, aby utrwalić „na wieczność” i umocnić w pamięci narodowej jeden z ważniejszych okresów  w dziejach Rzeczypospolitej - okres przełomu tj. okres przechodzenia od upadku komunizmu do początków demokracji w Polsce. Wyrazy uznania za podjęcie tej ważnej inicjatywy, która ma także wpływ na budowanie świadomości społecznej oraz słowa wdzięczności skierował Prezydent RP do całego środowiska archiwalnego. Archiwiści pełnią ogromnie ważną służbę publiczną. Wyrazem docenienia ich zasług w ochronie dziedzictwa narodowego są m.in. wręczone dziś odznaczenia.


Prezydent RP Andrzej Duda, nawiązując do rozpoczynających się Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zachęcał do włączania się w program obchodów tego wielkiego narodowego jubileuszu, tym bardziej, że przełom 1989-1991 zajmuje w minionym stuleciu miejsce szczególne. Zebrani w Belwederze wysłuchali również słów Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Przesłanie skierowane do uczestników seminarium przekazał Doradca Marszałka Sejmu prof. Jan Majchrowski, natomiast list Marszałka Senatu odczytała Agata Karwowska-Sokołowska Dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu. Następnie głos zabrał w imieniu Zarządu Projektu Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Zwrócił on uwagę, że projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991” dotyczy epoki, która stanowi fundament naszej państwowości dlatego tak ważne jest, aby rzetelny przekaz historyczny docierał zwłaszcza do młodego pokolenia. Stąd też, przy pomocy Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych projekt „Archiwa Przełomu” stara się ułatwić społeczeństwu dostęp do źródłowych dokumentów z najnowszej historii Polski. Wiedzy na ten temat nigdy za wiele, tym bardziej, że dokumentacja z tamtych lat jest nadal rozproszona po całym kraju, nie do końca odkryta, zebrana ani udostępniona. Zmieniać ten stan rzeczy jest obecnie najpilniejszym wyzwaniem.


Debatę merytoryczną rozpoczął panel historyczny pt. „Opozycja niepodległościowa w okresie przełomu - źródła, świadkowie, narracje”.Głos w niej zabrali: Joanna Duda-Gwiazda, która mówiła o tej części „Solidarności”, która bezkompromisowo dążyła do niepodległości Polski, Andrzej Kołodziej – w imieniu „Solidarności Walczącej”, Tadeusz Stański – znany działacz Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiej Partii Niepodległościowej, Bolesław Jabłoński z  Grup Oporu Solidarni, Andrzej Władysław Kaczorowski, który wyjaśniał, jak się miała Solidarność Rolników Indywidualnych  do idei niepodległościowych, Krzysztof Goławski z Chrześcijańsko-Narodowego Komitetu Wyborczego w Siedlcach oraz prof. Rafał Habielski, który mówił na temat postaw polskich środowisk niepodległościowych na emigracji.

 

Po wystąpieniach panelistów głos zabrał prof. Jan Żaryn Przewodniczący Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Z niemniejszym zainteresowaniem uczestnicy seminarium przysłuchiwali się debacie podczas drugiego panelu pt. „Archiwa na rzecz utrwalania pamięci o ludziach, wydarzeniach i czasach przełomu – przegląd zasobów archiwów państwowych, kościelnych, rodzinnych  i społecznych oraz stan ich digitalizacji”.


Słowo wstępne wygłosił dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Następnie referaty wygłosili: Mariusz Kwaśniak - Zastępca Dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, dr Tadeusz Krawczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych, ks. prof. Dominik Zamiatała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bogdan Biś i Joanna Lewandowska na temat zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Adam Borowski  zrelacjonował działalność Oficyny Wydawniczej Volumen w czasach przełomu, dr Artur Jóźwik – Zastępca Dyrektora KARTY mówił o archiwistyce społecznej, a dyrektorzy archiwów państwowych w Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim: dr Marek Kietliński i dr hab. Dariusz Rymar przedstawili rolę wojewódzkich komitetów obrony w zwalczaniu opozycji w latach 80. Na zakończenie seminarium dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski zapowiedział wydanie drukiem materiałów, będących zapisem tej ważnej i ciekawej debaty.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.