Wtorek, 7 listopada 2017

Spotkanie Zarządu projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” w Kancelarii Senatu

Spotkanie Szefów Kancelarii Prezydenta RP i Senatu – ministrów: Haliny Szymańskiej i Jakuba Kowalskiego, którzy tworzą Zarząd projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, odbyło się 7 listopada br. w Kancelarii Senatu. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące realizacji wspólnego projektu historyczno-archiwalnego, którego celem jest udostępnianie na portalu www.archiwaprzelomu.pl źródeł do najnowszej historii Polski w postaci kopii cyfrowych dokumentów i fotografii, będących spuścizną po Solidarności i opozycji niepodległościowej z lat 80/90. XX wieku.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski, dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska oraz kierownik Archiwum Senatu Robert Kubaś.

 

W dyskusji oceniono dotychczasowy dorobek projektu oraz nakreślono priorytetowe zadania, do których należy opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie na portalu najciekawszych archiwaliów przekazanych przez ponad 90 partnerów instytucjonalnych i ponad 70 osób prywatnych.

 

Zwrócono uwagę na rolę edukacyjną projektu, który ułatwiając dostęp do materiałów historycznych z okresu przełomu nie tylko popularyzuje wiedzę na ten temat, pokazuje mało znanych ludzi, którzy angażowali się w patriotyczną działalność niepodległościową, ale też kształtuje tożsamość narodową, krzewi idee wolnościowe i postawy obywatelskie. Tej tematyce poświęcone jest już szóste w kolejności doroczne seminarium organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach projektu „Archiwa Przełomu”.

 

Seminarium, jak poinformował dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski, odbędzie się 6 grudnia br. w Belwederze pt. „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji”.

 

Uczestniczyć w nim będą archiwiści z instytucji państwowych, społecznych, rodzinnych i kościelnych; historycy specjalizujący się w badaniach historii najnowszej; młodzież akademicka; działacze związkowi i przedstawiciele środowisk niepodległościowych z okresu przełomu. 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.