Piątek, 13 października 2017

W kolebce parlamentaryzmu i demokracji. Wizyta w archiwach i instytucjach kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z harmonogramem wyjazdów w teren archiwistów z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu w ramach realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” 2 października br. pracownicy Archiwum Prezydenta RP złożyli wizyty w trzech instytucjach, które gromadzą, przechowują i udostępniają materiały o charakterze archiwalno-historycznym dot. okresu przełomu w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zarządzane przez dyrektora dr Tomasza Matuszaka wraz z Oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim, kierowanym przez dr. Andrzeja Wróbla może pochwalić się nie tylko wspaniałą historią, lecz także wieloma współczesnymi sukcesami, do których należą osiągnięcia naukowo-badawcze i ciekawe propozycje popularyzacyjno-edukacyjne. Spośród 16 pracowników merytorycznych 5 osób ma tytuły doktorskie, archiwum wydaje co najmniej 2 publikacje rocznie, z powodzeniem ubiega się o granty, organizuje odczyty i warsztaty, ma na swoim koncie również film historyczny, a jego pracownicy uczestniczą w różnych grupach rekonstrukcyjnych podczas wydarzeń rocznicowych, o wystawach stałych i on-line nie wspominając.

 

 

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ma również swoje problemy infrastrukturalne i związane z digitalizacją zasobu, ale po zamieszczonej w Internecie kronice wydarzeń widać, że społeczność lokalna ceni i chętnie korzysta z organizowanych przy jego udziale prelekcji i odczytów, które nawiązują do ważnych wydarzeń z historii regionu.

 

Tematyka związana z projektem „Archiwa Przełomu” była podstawą przeprowadzenia wstępnej kwerendy przez pracowników archiwum. Krzysztof Łapiński i dr Aleksy Piasta zaprezentowali m.in. materiały władz NSZZ "Solidarność" z terenu regionu piotrkowskiego, z których większość została po wprowadzeniu stanu wojennego przejęta przez SB. Większość dokumentów powstała w komórkach zakładowych NSZZ "Solidarność", których akta zachowały się w zespołach zakładów przemysłowych (np. Huty Szkła Gospodarczego "Kara", Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie). Ciekawym materiałem okazały się opatrzone fotografiami oryginały deklaracji członkowskich NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

 

Jedna z wcześniejszych wystaw on-line prezentowała materiały i dokumentację ikonograficzną dot. wyborów czerwcowych 1989 r. wskazując, że frekwencja wyborcza w województwie piotrkowskim w pierwszej turze wyniosła 58,52%. W zasobie archiwum jest spory wybór plakatów i druków ulotnych z kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 1989 r., reprezentujących wszystkie opcje polityczne, jakie ujawniły się na terenie województwa piotrkowskiego. Zwraca uwagę różny poziom techniczny ówczesnych druków, gdyż znaczna część plakatów i afiszy wykonana została amatorsko, poza profesjonalnymi drukarniami.

 

Współpraca w zakresie realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” będzie kontynuowana.

 

Projekt „Archiwa Przełomu” dobrze jest znany również Renacie Wojtczak, która jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

- Biblioteka to miejsce czasu uchwyconego i zatrzymanego, dlatego staramy się książki, czasopisma i zbiory specjalne (prawie 300 tys. jednostek ewidencyjnych) pomieścić na regalach, parapetach i gdzie się tylko da w wyremontowanym budynku dawnej synagogi, który od lat jest naszą siedzibą – podkreśla Renata Wojtczak, wyliczając argumenty przemawiające za powstaniem w Piotrkowie Trybunalskim nowoczesnej mediateki.

 

- Projekt „Archiwa Przełomu” powinien stwarzać szanse na przeprowadzanie kampanii informacyjnych wśród mieszkańców naszego miasta i podobnie w innych ośrodkach – zwraca uwagę Renata Wojtczak. - Wówczas moglibyśmy pozyskać o wiele więcej ciekawego materiału historycznego. Przydałaby się taka kampania promująca chociażby pod hasłem „To nie makulatura, to bibuła”. Często młodzi ludzie przejmując mieszkania po dziadkach wyrzucają pożółkłe dokumenty, fotografie, czasopisma, inne pamiątki nie doceniając ich wartości poznawczej.  Koniecznie trzeba to zmienić.

 

Kolejną instytucją, która deklarowała otwartość na współpracę w ramach projektu „Archiwa Przełomu” było Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Jego dyrektor dr Marta Walak przedstawiła krótki rys historyczny uzasadniający twierdzenie, że to właśnie Piotrków jest kolebką polskiego parlamentaryzmu i demokracji.

 

Na uwagę zasługuje pełna inwencji działalność edukacyjna placówki. Np. z projektem popularyzatorskim pt. „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości” muzeum znalazło się w pierwszej edycji naboru do ogólnopolskiego Programu „Niepodległa” na stu lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie tu – w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i okolicznych miejscowościach została sformowana w 1915 r. III Brygada Legionów Polskich, a Piotrków pełnił do 1918 r. funkcję prężnego ośrodka niepodległościowego i legionowego.  Szlak bojowy oddziałów III Brygady Legionów Polskich można prześledzić na kartach książki „Niepodległością Naznaczeni” pióra Marty Walak.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.