Środa, 15 września 2021

W Pałacu Prezydenckim dialog nt. sytuacji w służbie zdrowia

Kancelaria Prezydenta RP zaprosiła w imieniu Andrzeja Dudy do rozmów: protestujących, resort zdrowia i przedstawicieli prezydenckiej rady ds. ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadziła minister Bogna Janke. Bardzo dobre, merytoryczne rozmowy; wnioski przekażę Prezydentowi – podkreśliła.

 

W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami zawodów medycznych w sprawie postulatów zgłaszanych przez to środowisko. Zaproszenia do rozmów nie przyjęli członkowie komitetu protestacyjno-strajkowego.

 

Środowiska zawodów ochrony zdrowia, w tym Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy wystosowały szereg postulatów obrazujących problemy tej branży, w tym dotyczących systemu wynagradzania, wyceny świadczeń medycznych, polityki zatrudnienia i tworzenia korporacji zawodów medycznych. Resort Zdrowia dokonał analizy, wstępnie oszacował koszty realizacji postulatów i zaproponował rozmowy na ten temat. Komitet jednak tych rozmów nie podjął. W piśmie z 13 września br. skierowanym do Prezydenta Andrzeja Dudy Komitet odmówił również udziału w spotkaniu zorganizowanym w Kancelarii Prezydenta RP.

 

– W porozumieniu z Prezydentem Andrzejem Dudą zaproponowałam spotkanie w Kancelarii, by pomóc w osiągnięciu porozumienia; niestety strona protestująca nie skorzystała z tego zaproszenia. Bardzo nad tym boleję – mówiła minister Bogna Janke, zapewniając jednocześnie: Cały czas jesteśmy otwarci, Pałac Prezydencki jest otwarty na spotkanie, jeśli tylko będzie taka wola. Jak podkreśliła, na spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP występuje jako mediator albowiem tylko w drodze dialogu i wspólnej rozmowy z zainteresowanymi stronami można wypracować konsensus i możliwe do realizacji rozwiązania.

 

Na spotkanie zostały zaproszone związki i organizacje zawodów medycznych tworzące Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz będące poza nim, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z ministrem Waldemarem Kraską oraz ministrem Piotrem Bromberem, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a także członkowie Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

 

– Istotą demokracji jest dialog. Tam, gdzie są problemy, postulaty, należy spotkać się przy stole i rozmawiać. Rozmowa jest tym sposobem, który pozwala osiągnąć porozumienie – podkreśliła podczas późniejszego briefingu prasowego.

 

Minister podkreśliła, że dzięki dzisiejszym rozmowom szerzej poznała problemy środowiska ratowników medycznych, pracodawców ratownictwa medycznego, farmaceutów klinicznych i szpitalnych czy pracowników administracyjnych i obsługujących służbę zdrowia, a także stan zaawansowania toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad zmianą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czy zawodzie ratownika medycznego, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dużej części środowiska. Wszystkie uwagi i wnioski ze spotkania zostaną przekazane Panu Prezydentowi.

 

Bogna Janke stwierdziła, że wymiernym efektem spotkania jest deklaracja uczestników, że chcą dialogu i rozmowy oraz informacja wiceministra zdrowia Waldemara Kraski o możliwości osiągnięcia przełomu w rozmowach z ratownikami medycznymi, które maja być podjęte w przyszłym tygodniu.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.