Regulamin

Regulamin określający zasady wykorzystania przez Kancelarię Prezydenta RP – właściciela i administratora serwisu prezydent.pl – nadsyłanych przez użytkowników internetu utworów plastycznych

 1. Regulamin określa zasady, na których Kancelarii Prezydenta RP, będąca właścicielem i administratorem serwisu prezydent.pl, może wykorzystywać nadsyłane przez użytkowników internetu utwory plastyczne.
 2. Kancelaria Prezydenta RP zastrzega sobie prawo wyboru do publikacji na stronie prezydent.pl utworów plastycznych nadesłanych przez użytkowników i prawo do niepublikowania utworu bez podania przyczyny.
 3. Każdy z użytkowników przesyłając swoje dzieło na adres [email protected], wyraża na rzecz Kancelarii Prezydenta RP zgodę na jego nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację oraz na korzystanie na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalania jakąkolwiek techniką,
  b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,
  c) publikacji elektronicznej
  d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  e) publicznego udostępniania utworu tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  g) wystawienia,
  h) wyświetlania,
  i) użyczania i najmu,
  j) obróbki cyfrowej w celu wykorzystania w produkcji innych materiałów,
  m) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach nadesłanych przez Użytkownika,
  k) wykorzystania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania całego utworu bądź jego ich fragmentów do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
  l) umieszczania w bazach danych,
  ł) wykorzystania w celu promocji serwisu prezydent.pl
 4. Użytkownik upoważnia Kancelarię Prezydenta RP do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika utworu podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 5. Przesyłając utwór do Kancelarii Prezydenta RP Użytkownik oświadcza, że:
  a) ma pełne prawo do dysponowania utworem oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
  b) informacja zawarta w przesłanym utworze jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 6. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku
 7. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Regulaminu na każde żądanie Kancelarii Prezydenta RP.
 8. Użytkownik przesyłając utwór ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.