Wykorzystanie materiałów archiwalnych

Materiały archiwalne (dokumenty, zdjęcia, filmy) będące w posiadaniu Kancelarii Prezydenta RP znajdują się w Archiwum Prezydenta RP. Warunkiem skorzystania z tego zasobu jest zgoda Szefa Kancelarii Prezydenta RP na udostępnienie.

 

Pisemny wniosek  do Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pani Minister Haliny Szymańskiej może zostać wysłany pocztą tradycyjną, na adres:

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, lub mailową: [email protected]

 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 

Udostępnianie materiału archiwalnego do publikacji odbywa się na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Kancelarią Prezydenta RP, po uiszczeniu opłat – zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. nr 196, poz. 1161).

 

Udostępnienie nie może naruszać prawnie chronionych interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli, danych osobowych zawartych w tych materiałach  lub innych informacji podlegających ograniczonemu dostępowi.

 
Więcej informacji: http://www.prezydent.pl/bip/archiwum-prezydenta-rp/
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.