Nigdy Was nie zapomnimy

W katastrofie samolotu specjalnego na lotnisku pod Smoleńskiem, oprócz Pary Prezydenckiej i ministrów, zginęli pracownicy Kancelarii Prezydenta, a także kapelan i osobisty lekarz Prezydenta RP. Wspominamy ich wszystkich.

Prezydent Lech KaczyńskiLech Kaczyński, urodzony 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku podjął współpracę z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Rok później związał się z Wolnymi Związkami Zawodowymi. W Sierpniu’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W 1981 roku był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 członek zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym został internowany. Brał udział w rozmowach w Magdalence oraz w rozmowach przy Okrągłym Stole w zespole do spraw pluralizmu związkowego. Po 1989 roku pełnił funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, nadzorował prace Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 1991 roku zdobył mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Centrum. W latach 1992-95 prezes Najwyższej Izby Kontroli. W 2000 roku został powołany przez premiera Jerzego Buzka na stanowisko ministra sprawiedliwości. W 2001 roku stanął na czele Komitetu Krajowego „Prawo i Sprawiedliwość”. Uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z okręgu gdańskiego. 18 listopada 2002 roku został wybrany na Prezydenta m.st. Warszawy, a 1 sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 23 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Maria KaczyńskaMaria Kaczyńska, urodzona w Machowie, małżonka Prezydenta RP. Absolwentka Wydziału Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdański), od 1978 roku żona Lecha Kaczyńskiego. Po urodzeniu córki i długim urlopie macierzyńskim i bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej.

Władysław StasiakWładysław Stasiak, ur. 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców. Od stycznia zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, 27 lipca 2009 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

Aleksander Szczygło, urodzony 27 października 1963 r. w Jezioranach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 90. był asystentem senatora Lecha Kaczyńskiego oraz specjalistą w biurze prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP. Był szefem Kancelarii Prezydenta w 2006 roku, potem ministrem obrony narodowej. 15 stycznia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 


Paweł WypychPaweł Wypych, urodzony 20 lutego 1968 roku w Otwocku. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także instruktorem harcerskim i  harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Mariusz HandzlikMariusz Handzlik, urodzony 11 czerwca 1965 r. w Bielsku Białej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. polityki zagranicznej, pierwszym sekretarzem i radcą ds. polityczno-wojskowych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, dyrektorem Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ oraz wicedyrektorem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w MSZ. Był ambasadorem tytularnym i przewodniczącym Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), ministrem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych. W latach 2006-2008 Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP. 9 października 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył Mariuszowi Handzlikowi akt powołania na Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Barbara MamińskaBarbara Mamińska
urodzona 10.11.1957 r. w Pruszkowie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2002-2005 współpracowała z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2005 r. na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń.

Katarzyna DoraczyńskaKatarzyna Doraczyńska urodzona 03.10.1978 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2007 r. – od niedawna na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii.

Dariusz JankowskiDariusz Jankowski urodzony 08.07.1955 r. w Warszawie. Zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP od 1993 r. na stanowisku aspiranta w Zespole Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.

Izabela TomaszewskaIzabela Tomaszewska urodzona 13 września 1955 r. w Kwidzynie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta RP od stycznia 2006 r.

Wojciech Lubińskipłk. dr hab. nauk med. Wojciech Lubiński urodzony 04.10.1969 r. w Rykach. Doktor Nauk Medycznych, Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Lekarz Prezydenta RP od 2006 r.

 

ks. Roman Indrzejczyk, urodzony 14 listopada 1931 r. w Żychlinie, ks. Roman Indrzejczykukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od stycznia 2006 r.
 
Nigdy Was nie zapomnimy.

Przyjaciele z Kancelarii Prezydenta RP

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.