Statystyki nominacji profesorskich nadanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Realizacja artykułu 25 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - nadania tytułów profesorskich przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od początku kadencji.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

 

 

 dziedzina nauki
lub sztuki
liczba nadanych tytułów profesora
 
 
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
ogółem 
 nauki:
 
 
 
 
 
 

 nauki biologiczne

 29
31
 30
 41
 1
 132

 nauki chemiczne

 22
36
 28
 28
 2
 116

 nauki ekonomiczne

 23
37
 12
 36
 
 108

 nauki farmaceutyczne

 5
8
 8
 7
 
 28

 nauki fizyczne

 30
30 
 18
 42
 5
 125

 nauki
humanistyczne

 52
73
 73
 91
 8
 297

 nauki leśne

 4
3
 2
 9
 
 18

 nauki matematyczne

 11
16
 7
 22
 3
 59

 nauki medyczne

 48
122
 56
 130
 6
 362

 nauki o
kulturze fizycznej

 5
5
 2
 6
 
 18

 nauki o Ziemi

 11
12
 11
 21
 1
 56

 nauki prawne

  5

 11
 11
 17
 3
 47

 nauki rolnicze

 61
 63
 24
 71
 6
 225

 nauki techniczne

 70
 105
 60
 122
 13
 370

 nauki teologiczne

 3
 10
 10
 8
 
 31
 nauki weterynaryjne 
 5
 8
 5
 10
 
 28

 nauki wojskowe

 1
 2
 -
 1
 
 4
 
 385
 572
 357
 662
 48
 2024
 sztuki:
 
 
 
 
 
 

 sztuki filmowe

 5

  -

 1
 1
 
 7

 sztuki muzyczne

 3
 6
 5
 14
 2
 28

 sztuki plastyczne

 4
 6
 4
 19
 3
 33

 sztuki teatralne

 -
 1
 2
 1
 
 4
 
 12
 13
 12
 35
 5
 77
 Razem:
 397
 585
 369
 697
 53
 2101

 

Od początku kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 20 uroczystości nadania tytułu profesora.

 

Rok 2006:

30 maja
20 czerwca
22 czerwca
24 października
30 listopada

 

Rok 2007:

16 lutego
22 listopada

 

Rok 2008:

29 stycznia
31 stycznia
29 lutego
17 kwietnia
10 czerwca
24 czerwca
15 grudnia

 

Rok 2009:

14 stycznia
26 lutego
7 lipca
17 listopada

 

Rok 2010:

3 lutego
3 marca
 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.