Wspólna Komisji Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 Od dnia 6 października 2009 r. powołana została przez Prezydenta RP 15-osobowa Wspólna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w następującym składzie:

 

 

L.p.
Nazwisko i imię
Funkcja
Zgłoszeni przez

   1.     

Szołno-Koguc Jolanta
Przewodniczący
Szefa Kancelarii Prezydenta RP

   2.     

Brysiewicz Jarosław

Zastępca Przewodniczącego

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

   3.     

Adamowicz Maciej Mieczysław
Członek
Rzecznika Praw Dziecka

   4.     

Dąbrowski Józef Władysław
Członek
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

   5.     

Grodź Józef Antoni
Członek
Rzecznika Praw Obywatelskich

   6.     

Iwicka Katarzyna Sylwia
Członek
Marszałka Senatu

   7.     

Maszkiewicz Paweł
Członek
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

   8.     

Niezgódka-Medek Małgorzata Urszula
Członek

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

   9.     

Nowak Szymon Hiromi
Członek

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 10.  
Przepióra Jarosław
Członek
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
 11.  
Puzyniak Anna
Członek
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
 12.  
Swiboda Krzysztof
Członek

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 13.  
Szcześniak Bohdan Aleksander
Członek

Kierownika Krajowego Biura Wyborczego

 14.  
Wiśniewska Agnieszka
Członek

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 15.  
Witkowska Grażyna Teresa
Członek
Głównego Inspektora Pracy

 

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) kadencja WKO trwa 4 lata i upływa 5 października 2013 r.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

 (właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą)

Funkcje kontynuują:

 

 

L.p.
Nazwisko i imię
Funkcja
Zgłoszeni przez

     1.    

Bolek Tomasz

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

     2.    

Olszewska-Perkiel Teresa

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych

Marszałka Sejmu

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.