Konkurencyjność polskiej gospodarki

Wyznaczanie długofalowych kierunków rozwoju oraz zachęcanie rządu i parlamentu do podejmowania kluczowych reform służących wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki jest jednym z najważniejszych priorytetów prezydentury. Z inicjatywy Bronisława Komorowskiego w lutym tego roku odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie wprowadzenia euro. Prezydent podkreślił wówczas konieczność koncentracji przede wszystkim na wypełnieniu kryteriów z Maastricht. Wskazywał na potrzebę podjęcia dodatkowych reform zwiększających konkurencyjność oraz tworzących nowe miejsca pracy. Zaapelował o opracowanie kalendarza działań na rzecz wypełnienia kryteriów konwergencji.

 
Prezydent stale wspiera ekspansję polskich przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach, dlatego większości tegorocznych wizyt zagranicznych towarzyszyły spotkania z udziałem przedsiębiorców. Fora i seminaria gospodarcze, stanowiące okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z polski i zagranicy, odbywały się m.in. w: Korei Południowej, Izraelu, Francji i krajach Zatoki Perskiej. Podczas wizyty w USA, związanej z udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Prezydent spotkał się także z przedstawicielami polskich start-up’ów, aktywnych na światowych rynkach.
 
W celu zdiagnozowania wyzwań i barier ograniczających wzrost konkurencyjności gospodarki Bronisław Komorowski zwrócił się do prof. Jerzego Hausnera o przygotowanie kompleksowego raportu w tym zakresie. Raport zaprezentowany w czerwcu nosi tytuł Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”. Według prof. Hausnera Polsce grozi tzw. pułapka średniego dochodu, czyli ryzyko utknięcia wśród krajów o średnio rozwiniętej gospodarce i niskim wzroście PKB. Aby temu zaradzić, ważne jest dążenie do zwiększania zaawansowania technologicznego gospodarki i wzmacnianie innowacyjności. Wśród rekomendacji wymienionych w raporcie znalazły się m.in.: konieczność poprawy warunków dla przedsiębiorczości; proinnowacyjna reorientacja gospodarki; strukturalna przebudowa rynku pracy; promocja eksportu; prorozwojowe wykorzystanie środków unijnych oraz usprawnienie struktur państwa i administracji.
 
Mając na uwadze rozwój konkurencyjności gospodarki, Prezydent dostrzegał także potrzebę złagodzenia regulacji dotyczących kredytów. Na ten temat rozmawiał pod koniec 2012 r. z szefem KNF Andrzejem Jakubiakiem oraz z szefami największych banków w Polsce. W sprawie potrzeby zwiększenia dostępu do kredytów pismo do szefa KNF wystosował też Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. W lutym Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową rekomendację „T”, mającą na celu uelastycznienie podejścia banków do udzielania kredytów.
 
Od początku swojej kadencji Prezydent uważnie wsłuchuje się w głos przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ tworzą one większość miejsc pracy w polskiej gospodarce. We wrześniu Bronisław Komorowski wziął udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zwracał wówczas uwagę, że w Polsce konieczne są reformy służące wzmocnieniu i stabilizacji warunków działania firm z tej grupy oraz nadanie nowej jakości ładowi gospodarczemu w naszym kraju. Na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw miała również miejsce prezentacja opracowanej na polecenie Prezydenta Zielonej Księgi zatytułowanej „System stanowienia prawa w Polsce”. Legislacja i złe prawo stanowią często największe bariery rozwoju przedsiębiorczości. W ramach cyklu Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim odbyła się także dyskusja poświęcona społecznemu i gospodarczemu znaczeniu firm rodzinnych. Bronisław Komorowski zwracał uwagę, że Kancelaria Prezydenta podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, którymi w ogromnej mierze są firmy rodzinne. Wskazał m.in. na zgłoszony do Sejmu projekt zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także rekomendacje zawarte w Zielonej Księdze.  
 
Specjalnym wyróżnieniem Prezydenta dla firm wnoszących szczególny wkład w budowę konkurencyjności polskiej gospodarki jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. W 2013 r. jej laureatami zostali: w kategorii „innowacyjność” - Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A; w kategorii „obecność na rynku globalnym” - KGHM Polska Miedź S.A.; w kategorii „ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; w kategorii „zielona gospodarka” - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 
Konkurencyjna gospodarka to innowacyjność, przez którą rozumie się także nowy kształt uniwersytetu i naświetlenie potrzeby reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Podczas inauguracji bieżącego roku akademickiego w Poznaniu Prezydent zwrócił uwagę na wyzwanie dotyczące potrzeby przebudowy wielkiego sukcesu ilościowego w polskim szkolnictwie wyższym w sukces jakościowy, byśmy nie stracili potencjału, który udało się zbudować. W tym kontekście Prezydent zachęcał do myślenia o perspektywie konsolidacji uczelni, z pełnym poszanowaniem autonomii uczelni wyższych.
 

W logikę wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki wpisuje się także opracowanie zbioru rekomendacji zawartych w raportach powstałych ze spotkań „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital” zorganizowanych przez PARP w 2012 r. pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz aktywność Kancelarii Prezydenta na rzecz nowego kształtu zamówień publicznych dla prac badawczych.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.