Środa, 7 grudnia 2011

Zaproszenie do udziału w Prezydenckim Programie Eksperckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zaprasza ekspertów z ośrodków akademickich w całej Polsce do udziału w Prezydenckim Programie Eksperckim w Kancelarii Prezydenta RP.


Celem programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia ekspertów różnych dziedzin w obszarze szeroko rozumianej polityki państwa (m.in. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki gospodarczej, polityki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, sprawnego państwa).
 

Program skierowany jest do doktorów prowadzących, w ramach pracy naukowej, innowacyjne badania w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia urzędu Prezydenta RP, których rezultaty mogą w sposób praktyczny zostać zastosowane i wdrożone na rzecz modernizacji Polski. Program stwarza możliwość rozwijania umiejętności analityczno-badawczych oraz daje szansę na zastosowanie praktyczne wyników badań.
 

Kandydaci zostaną wyłonieni przez powołany w tym celu zespół, a następnie zaproszeni do zawarcia rocznego, płatnego kontraktu eksperckiego w Kancelarii Prezydenta RP.
 

Uczestnicy programu będą mieli szansę uczestniczyć w realizacji kluczowych procesów, w które zaangażowany jest Prezydent RP i Kancelaria Prezydenta RP (m.in. proces legislacyjny, przygotowanie wystąpień oraz materiałów do wyjazdów krajowych i zagranicznych Prezydenta RP, opiniowanie patronatów Prezydenta RP i in.) poprzez czynny udział w pracach konkretnego biura Kancelarii Prezydenta RP oraz będą realizować zaproponowany przez siebie projekt.


O udział w Programie mogą ubiegać się osoby, którym nadano stopień naukowy doktora w okresie pomiędzy 31 października 2008 roku a 30 listopada 2011 roku. W szczególnych przypadkach zakwalifikowane zostaną osoby, które otrzymały stopień naukowy doktora w okresie wcześniejszym lub obronią rozprawę doktorską w terminie do 31.03.2012.


Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami (pkt 4. zasad aplikacji w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego) należy składać w terminie do 16 stycznia 2012 roku na adres: Kancelaria Prezydenta RP, Gabinet Prezydenta, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, z dopiskiem „Prezydencki Program Ekspercki”.


Z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa na okres 12 miesięcy w dwóch terminach: począwszy od 1 marca 2012 lub 1 lipca 2012 roku.
 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Magdaleną Szubert, Gabinet Prezydenta RP, tel. 22 695 11 88, email: [email protected] .
 

Pliki do pobrania

Zasady aplikacji w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego
Formularz zgłoszeniowy do udziału w Prezydenckim Programie Eksperckim
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.