Czwartek, 3 listopada 2011

Debata z cyklu Idee Nowego Wieku w Belwederze

W czwartek w Belwederze odbyła się kolejna, trzecia już debata pod patronatem Prezydenta RP z cyklu „Idee Nowego Wieku”, w których uczestniczą liderzy młodego pokolenia, reprezentujący różnorodne środowiska ideowe. Jej temat, sformułowany nieco prowokacyjnie przez gospodarza debaty – redakcję „Nowego Obywatela” – brzmiał: „Gospodarka społeczna czy aspołeczna?”.


Prezydent Bronisław Komorowski na wstępie zwrócił uwagę, że problem ten był rzeczywistym dylematem w okresie głębokich przekształceń rynkowych po odzyskaniu niepodległości.


Prowadzący debatę Michał Sobczyk odniósł się do wzrostu zainteresowania pojęciem „ekonomii społecznej”, które należy, według niego, rozumieć jako część szerszego zjawiska, polegającego na przeciwstawianiu sfery społecznej sferze gospodarczej. - Tymczasem polityka społeczna i gospodarcza są ze sobą nierozerwalnie związane – mówił. - Każde środowisko ideowe zgodzi się, że system społeczno-ekonomiczny powinien być sprawiedliwy. Tylko co to znaczy?
 

Na tak postawione pytanie odpowiedź próbowali znaleźć zaproszeni paneliści.
 

Paweł Dobrowolski z Forum Obywatelskiego Rozwoju przekonywał, że kluczem do jej poszukiwania, jest znalezienie sposobu na poradzenie sobie z długiem publicznym, także tym ukrytym, czyli obejmującym zobowiązania, jakie, jako podatnicy, zaciągnęliśmy wobec naszych rodziców i dziadków. - Każda rozmowa o polityce społecznej musi to uwzględniać – dowodził.
 

Przedstawiciel redakcji „Res Publici Nowej”, Tomasz Kasprowicz, próbował natomiast wrócić do źródeł, mówiąc, że społeczna gospodarka rynkowa pierwotnie oznaczała walkę z wykluczeniem i przywilejami. Zwrócił też uwagę na kwestię zatrudnienia: - Mówienie o pełnym zatrudnieniu i wysokiej ochronie pracujących jest rozdwojeniem jaźni. Jeżeli zlikwidujemy umowy śmieciowe, to czy pracujący dziś w oparciu o nie młodzi ludzie znajdą etat czy pójdą na bezrobocie? – pytał.
 

Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego i redakcji „Pressji” postanowił przenieść dyskusję z płaszczyzny praktycznej do sfery idei, powołując się na naukę społeczną Benedykta XVI. - Pytanie o gospodarkę społeczną jest pytaniem o sprawiedliwość. Warto też zauważyć, że nierówność jest nieefektywna, przy czym kluczowe miejsce powinna zajmować równość szans, a nie równość dochodów.
 

Ostatni z panelistów, członek redakcji „Nowych Peryferii”, Krzysztof Posłajko, postawił diagnozę, że mamy w Polsce do czynienia z depresją obywatelską, objawiającą się m.in. niskim poziomem zaufania społecznego i poczuciem, że to, co robimy, nie ma zasadniczego wpływu na rzeczywistość. – W sferze zatrudnienia prowadzi to do akceptacji dowolnych warunków na rynku pracy – dodał.
 

W trakcie dyskusji, w której uczestniczyli będący na sali goście, zwracano uwagę na tematykę spółdzielczości, będącej możliwością wprowadzenia wartości i myślenia o człowieku do rozważań ekonomicznych. Doradca prezydenta do spraw społecznych, Henryk Wujec, przekonywał, że prawdziwa, praktyczna ekonomia społeczna odpowiada na problemy, na które nie odpowiada gospodarka rynkowa. Pojawiła się również polemika, dotycząca tego, czy Polskę stać na społeczny model gospodarki.
 

Między innymi na to pytanie swoją odpowiedź zaproponował w głosie końcowym prezydent Bronisław Komorowski: - Pytanie powinno raczej brzmieć: na co nas stać? Inaczej trzeba patrzeć na gospodarkę tam, gdzie ma przynosić zysk, a inaczej tam, gdzie najważniejsze są inne wartości – mówił. Wyraził również zadowolenie z przebiegu debaty: - Myślałem, że tak ostro postawiony temat wywoła bardzo ostrą dyskusję, a zaobserwowałem u wszystkich daleko idącą chęć zrozumienia poglądów adwersarza.

 

Zgodnie z zasadą przyjętą w cyklu "Idee Nowego Wieku", gospodarzem kolejnych spotkań są poszczególne środowiska ideowe. Gospodarz prowadzi całe spotkanie, dobiera skład panelistów oraz przygotowuje wprowadzenie do dyskusji.

Zobacz także:Prezydent zainaugurował cykl debat z udziałem młodego pokoleniaII Debata Ideowa z udziałem prezydenta
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.