Prof. Michał Kulesza (1948-2013)

Urodził się w 1948 r. w Łodzi. Ukończył warszawskie liceum im. Tadeusza Rejtana. Był harcerzem a potem komendantem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Czarnej Jedynki”. W latach 1965-69 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Nauki Administracji. W latach 1991-92 Prodziekan Wydziału. Znawca zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej, autor ponad 150 publikacji naukowych.

 

Od 1980/81 zaangażowany czynnie w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski - we współpracy z prof. Jerzym Regulskim. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego. Współautor reform administracyjnych w III RP: jeden z głównych twórców samorządu terytorialnego, w tym współautor ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wielu późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej, ekspert OKP, doradca rządu (1991-1992), pełnomocnik dwóch rządów, odpowiedzialny za przygotowanie II etapu reformy administracyjnej (podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej 1992-1994 i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka 1997-1999).

 

Współtworzył (1988 r.) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kierując tam Zespołem Studiów i Analiz. Był też m.in. członkiem Kolegium NIK za prezesury Waleriana Pańki oraz członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1991-1992).

 

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Wspólnota”, twórca i redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. W latach 2001-2004 prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, Ekspert Rady Europy.

 

Radca prawny, od 2009 r. był partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

 

Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz odznaczony został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.