Prof. Maciej Żylicz

urodził się w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (od 1999 r.) i Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od 1 września 2005 r.) W 1979 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biochemii, habilitował się z zakresu biologii molekularnej w 1986 r., zaś w 1992 r. otrzymał tytuł profesora.

 

W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki (1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting profesor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. Prof. Żylicz zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego i ich rolą w transformacji nowotworowej. Wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA. Jest autorem blisko 80 eksperymentalnych prac naukowych szeroko cytowanych w literaturze światowej (ponad 5.500 cytowań).

 

Członek rzeczywisty PAN i członek korespondencyjny Polskiej Akademii Umiejętności oraz członek Academia Europaea. W latach 1997-2000 był również członkiem zespołu Komitetu Badań Naukowych, a w latach 2001-2004 - przewodniczącym Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych. Przewodniczący Komisji Badań Podstawowych w KBN w latach 2001- 2002.

 

Jest członkiem European Molecular Biology Organization (EMBO) - w latach 2003-2007 był także członkiem jej Rady; American Society of Biochemistry and Molecular Biology. Pełnił funkcję przewodniczącego zespołu ds. biologii molekularnej, komórkowej i strukturalnej European Research Council (2008-2010). We wrześniu 2010 roku otrzymał zaproszenie do udziału w pracach sześcioosobowego komitetu selekcyjnego, mającego wyłonić nowych członków Europejskiej Rady Nauki (ERC).

 

Laureat m.in. Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999 r.) i Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowe (2002 r.). Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2007 r.).
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.