Joanna Staręga-Piasek

Urodziła się w Warszawie w 1939 roku, polityk społeczny.


Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1971 roku uzyskała stopień doktora w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do 1978 roku adiunkt w Katedrze Socjologii Pracy SGPiS.


Od 1979 do 1989 roku kierownik Zakładu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 1995-97 dyrektor Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie oraz adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Od 1999 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Jest redaktorem naczelnym „Pracy Socjalnej”, „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” i „Niepełnosprawności i Rehabilitacji”.


Brała udział w obradach Okrągłego Stołu w ramach stolika ds. zdrowia i pomocy społecznej. Zawodowo zajmowała się sprawami pomocy społecznej i problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych.


Poseł na Sejm I, II i III kadencji. Współtworzyła ustawę o pomocy społecznej oraz Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Pełniła funkcję wiceministra w rządach T. Mazowieckiego, J. K. Bieleckiego, H. Suchockiej, J. Buzka. W rządzie J. Buzka pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Należała do Unii Demokratycznej, Unii Wolności, Partii Demokratycznej.


Pełni liczne funkcje w organizacjach społecznych. Była m.in. przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy. Jest członkiem Rady nadzorczej w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Akademii Filantropii. Od 2011 roku jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.