Samodzielność mieszkaniowa

Istotną barierą dla podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci jest ograniczony dostęp do mieszkań. Szczególnie dotkliwy wydaje się brak mieszkań na wynajem o regulowanych czynszach – dotychczasowa polityka państwa skoncentrowana była przede wszystkim na wspieraniu młodych rodzin w zakupie mieszkania.
 

Kancelaria Prezydenta RP włączyła się w upowszechnianie koncepcji budownictwa mieszkań na wynajem,  w tym wsparcie budownictwa społecznego oraz upowszechnianie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako instrumentu, który może wspomóc samorządy lokalne w budowaniu nowych oraz remontach istniejących mieszkań.
 

20 lutego 2014 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim seminarium, w czasie którego omówione zostały zmiany w prawie, niezbędne dla upowszechnienia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W jego wyniku Kancelaria podjęła współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwem Finansów, dzięki której nawiązane zostało porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących:

Z inspiracji Kancelarii Prezydenta zapisy o partnerstwie publiczno-prywatnym znalazły się w przygotowanych w 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Założeniach do Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, czyniąc z niego ważne narzędzie polityki mieszkaniowej.

 

Aby wspomóc jednostki samorządu terytorialnego w stosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, Kancelaria przygotowała poradnik Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do realizacji projektu PPP.

Pliki do pobrania

Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie. Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do realizacji projektu PPP. Poradnik.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.