Kapituła, Partnerzy, Instytucje wspierające

1. Irena Wóycicka – przewodnicząca kapituły

Ekonomistka. W latach 1989–1991 doradca ministra pracy Jacka Kuronia. W latach 1991–1994 wiceminister pracy i polityki socjalnej. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

 

  

2. Jerzy Bartnik

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Od 1989 roku jest prezesem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Od roku 2001 piastuje funkcję prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. Współorganizator i wiceprezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2004 roku jest wiceprezydentem Europejskiej Unii Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

 

 

3. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990–2010 prezes zarządu A. Blikle sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. Człowiek Jakości Roku 2010.

  

  

4. Henryka Bochniarz

Doktor nauk ekonomicznych. Była minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji prywatnego biznesu w Polsce. Członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2006 roku prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym. Współtwórczyni Kongresu Kobiet.

 

 

5. Irena Eris

Doktor farmacji. Współwłaścicielka wraz z mężem Henrykiem Orfingerem Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, w którym jest dyrektorem ds. badań i rozwoju. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania.

 

 

 

 

6. Marek Goliszewski

Założyciel i prezes Business Centre Club – od 1991 r., organizacji zrzeszającej ponad 2500 członków: przedsiębiorców i firm zatrudniających 600 tys. pracowników. Absolwent SGH i UW. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej - 2002 r. Inicjator Rady Przedsiębiorczości RP - 2002 r. Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji i przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Społecznego - 2002-2008. Odznaczony Orderem Prymasowskim - 2004 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP - 2010 r. Prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego (SEA) – od 2010 r. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – 2012.

 

 

7. Michał Broniatowski
Redaktor Naczelny Magazynu Forbes. Wcześniej wieloletni korespondent Reutera w Polsce oraz szef przedstawicielstw Agencji w Polsce i w Rosji. W latach 2002-2009 wiceprezes rosyjskiej agencji prasowej Interfax, odpowiedzialny za jej operacje zagraniczne, a w roku 2013, współtwórca ukraińskiej telewizji informacyjnej Espreso TV. Członek Rady Nadzorczej TVN SA.

 

 


8. Andrzej Malinowski

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ok. 10 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ok. 5 mln pracowników. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.W przeszłości pracował m.in. w administracji rządowej, współtworzył i organizował koncepcję Ministerstwa Gospodarki, był wiceministrem w tym resorcie, posłem na Sejm RP. Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.


 

 9. Witold Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce. Jest również członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, specjalnym doradcą Komisji Europejskiej, przewodniczącym Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, a także prezesem Fundacji Dyplomacji Publicznej.


  

10. Mirella Panek-Owsiańska

Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Zarządza zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Partnerzy konkursu:

Instytucje wspierające:

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.