Województwo zachodniopomorskie

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

  1. Kamień Pomorski,
  2. Karlino,
  3. Koszalin,
  4. Stargard Szczeciński,
  5. Szczecin.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie, Kamieńska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 13 lutego 2014 r.

Kamieńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 10 lutego 2014 r. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym (w tym zastępczym), zamieszkującym na terenie Gminy Kamień Pomorski, posiadającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub powyżej 25 roku życia jeśli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 12 miesięcy. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują m.in. zniżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach (cyklicznych i jednorazowych) edukacji kulturalnej i artystycznej.
W Programie wydano 236 kart dla 45 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Góra strony

 

 

Karlino, województwo zachodniopomorskie, Karlińska Karta Rodziny 3+
Aktualizacja: 13 lutego 2014 r.

Karlińska Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2014 roku. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym – także zastępczym i rodzinnym domom dziecka - mieszkającym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Karlino. Mogą otrzymać ją rodzice/ rodzic i opiekunowie prawni mający na utrzymaniu i wspólnie zamieszkujący z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 18 lub do lat 25 jeśli kontynuują naukę. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta wydawana jest na okres 1 roku rodzinom, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia, natomiast na okres 3 lat rodzinom, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia, z możliwością przedłużenia tego okresu na podstawie kolejnego wniosku. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Od chwili rozpoczęcia programu wydano 236 Kart dla 45 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Góra strony

 

 

Koszalin, województwo zachodniopomorskie, Koszalińska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 16 lutego 2014 r.

Koszalińska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 2 stycznia 2014 r. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, mieszkającym w Koszalinie, wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, albo też powyżej 25 roku życia jeśli dziecko jest niepełnosprawne w znacznym stopniu (jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy). Kartę na tych samych zasadach mogą otrzymać też rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 12 miesięcy. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy Programu oferują m.in. darmowy udział dzieci w zajęciach w zakresie podstawy programowej w niepublicznym przedszkolu, zniżki na kursy i szkolenia w szkole podyplomowej, na zajęcia muzyczne, ulgi w składkach członkowskich lokalnego klubu piłkarskiego, zniżkowe bilety na mecze piłki nożnej i piłki ręcznej w lokalnych klubach sportowych, zwolnienie z opłaty startowej w zawodach organizowanych przez lokalny klub sportowo-rekreacyjny, zniżki na udział w imprezach sportowych i w rekreacyjnych imprezach rodzinnych, na udział w kursach tańca, kursach opieki nad niemowlakami, jogi, na korzystanie z basenu i siłowni, rabat za nadawane przesyłki kurierskie, zniżki na usługi gastronomiczne, hotelarskie, stomatologiczno-ortodontyczne, optyczne, fotograficzne, fryzjersko-kosmetyczne, relaksacyjne, pielęgnacji zwierząt. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z rabatu przy zakupie pieczywa i artykułów cukierniczych, książek i podręczników, artykułów wykończeniowych do mieszkań, artykułów sportowych, elektroniki, galanterii skórzanej, chemii gospodarczej, kosmetyków, powierzchni reklamowej i inne.
W Programie wydano ponad 1500 kart dla ponad 290 koszalińskich rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Góra strony

 

 

Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie, Stargardzka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 5 września 2014 r.
   
Stargardzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 11 sierpnia 2014 r. Kartę mogą otrzymać członkowie rodzin zamieszkujących na terenie Stargardu Szczecińskiego, składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do rodzin tych zalicza się także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta przyznawana jest rodzinom na okres do kiedy będą posiadały status rodziny wielodzietnej uprawnionej do udziału w programie.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom karty m.in. zniżki na diagnozę i terapię integracji sensorycznej, rabaty na kursy językowe dla dzieci i dorosłych, na treningi sportów walki oraz na usługi gastronomiczne.
Do 4 września  2014 r. w programie wydano 974 karty dla 194 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Góra strony

 

 

Szczecin, województwo zachodniopomorskie, Szczecińska Karta Rodzinna

aktualizacja: 31 stycznia 2014 r.

Szczecińska Karta Rodzinna wydawana jest od 21 sierpnia 2012 r., w ramach Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta, natomiast karty wydawane są w  delegaturze Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym – na terenie Gminy Miasto Szczecin, mających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub w przypadku pobierania nauki do ukończenia 24 roku życia. Karta wydawana jest bezpłatnie, a okres jej ważności wynosi 12 miesięcy od daty wydania. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe czesne w niepublicznym przedszkolu i szkołach podstawowych, zniżki na specjalistyczne badania i zabiegi medyczne, kursy Szkoły Rodzenia, hydroterapię, fizjoterapię, masaż leczniczy, rehabilitację, terapię relaksacyjną, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zniżki na mecze ligowe lokalnego klubu piłkarskiego, wypożyczenie sprzętu wodnego, serwis komputerowy, zniżki na kursy języków obcych, gry na instrumentach muzycznych, kursy komputerowe, kursy tańca, przewozy taxi, zakup wycieczek, zniżkowe bilety wstępu na sale zabaw, porady prawne dot. odszkodowań, naprawy rowerów, prace elektryczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, optyczne, florystyczne, fotograficzne, pralnicze i in. Ponadto karta uprawnia do rabatów i zniżek m.in. przy zakupie artykułów żywnościowych (w tym produktów regionalnych), odzieży, książek, zabawek, kosmetyków, artykułów dekoracji okazjonalnej, rowerów i części rowerowych, artykułów metalowych, samochodowych, szaf, drzwi, kwiatów i in.
Aktualnie z Karty korzysta 11 541 osób.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.