Województwo warmińsko-mazurskie

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

  1. Elbląg,
  2. Ełk,
  3. Giżycko,
  4. Gołdap,
  5. Kętrzyn,
  6. Lubawa,
  7. Olecko,
  8. Olsztyn.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Olsztyn,  województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyńska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Olsztyńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 sierpnia 2013 roku. Karta przysługuje rodzinom (także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka) wspólnie zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna, składającym się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje w systemie stacjonarnym do ukończenia 25 roku życia. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta jest ważna przez 1 rok i jest wydawana bezpłatnie. Każdy członek rodziny – z wyłączeniem dzieci do 7. roku życia – otrzymuje swoją indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:


Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach miesięcznych za korzystanie z niepublicznego żłobka i przedszkoli, w opłatach za zajęcia sportowe, za usługi mechaniki pojazdowej. Ponadto po niższych cenach mogą zakupić artykuły spożywczo-przemysłowe, odzież, obuwie, art. szkolne, części samochodowe oraz materiały do wykańczania wnętrz.

W Programie wydano 720 Kart dla 188 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Olsztyna.

Góra strony

 

 

Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 maja 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 7 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Departament Społeczny Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym rodziny zastępczym, zamieszkałym na terenie Elbląga, składającym się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczeń wieku. Karta jest wydawana na okres trzech lat w przypadku, gdy w rodzinie nie ma dziecka powyżej 15 roku życia, a w pozostałych przypadkach – na rok lub na okres spełniania warunków uczestnictwa w programie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na przejazdy Szybką Koleją Miejską w Trójmieście, niższe opłaty w niepublicznym przedszkolu, rabat na indywidualną terapię psychologiczną i pedagogiczną, na zajęcia z budowy i programowania robotów, zniżki w rodzinnym parku zabaw, w Aquaparku, niższe opłaty za korzystanie z pola golfowego, rabat usług gastronomicznych, rabat w opłatach za naukę jazdy, na naprawy sprzętu elektronicznego i rowerów. Ponadto można też taniej kupić odzież i obuwie, pościel,  podręczniki, książki, pomoce edukacyjne, gry, artykuły sportowe, rowery, sprzęt AGD. Z programu korzystają 2704 osoby z 525 rodzin wielodzietnych.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Góra strony

 

Ełk, województwo warmińsko-mazurskie, Ełcka Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 16 czerwca 2014 r.

Ełcka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 10 maja 2013 r. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym i rodzinnym domom dziecka w których na utrzymaniu pozostaje co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do  24 lat, o ile dzieci uczą się lub studiują, zameldowanych na terenie miasta Ełku i przebywających stale pod wspólnym adresem. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe opłaty, a przy trzecim i kolejnych dzieciach zwolnienie z opłat w niepublicznym przedszkolu, rabat na porady prawne, na warsztaty kreatywności, psychoterapię, zniżki na badania medyczne, opiekę położniczą, ginekologiczną, usługi stomatologiczne, na kursy językowe, bilety wstępu na imprezy lokalnych klubów sportowych i zwolnienie z opłat za dzieci uczestniczące na zajęcia lokalnego klubu sportowego, rabaty na zajęcia w sali zabaw i organizację imprez rodzinnych, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego i wodnego, zniżki na usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozy taxi, usługi transportowe, na projektowanie i wykonanie ogrodów, na usługi hotelarskie, gastronomiczne, tapicerskie, fryzjerskie. Ponadto można też taniej kupić m.in. książki i artykuły szkolne i biurowe, zabawki, artykuły dziecięce, pościel, artykuły spożywcze, owoce i warzywa, meble, kwiaty, artykuły budowlane i wyposażenie wnętrz, okna i drzwi, akcesoria do drukarek komputerowych, leki i parafarmaceutyki.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku.

Góra strony

 

Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie, Giżycka Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 16 czerwca 2014 r.

Giżycka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 15 maja 2014 roku. Koordynatorem programu jest Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży w Urzędzie Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, (w tym opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym) z co najmniej trojgiem dzieci do lat 18 lub do lat 25 jeśli kontynuują naukę, zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym na terenie miasta Giżycka. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez okres do trzech lat. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Góra strony

 

 

Gołdap, województwo warmińsko-mazurskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 16 czerwca 2014 r.

Gołdapska Karta Dużej Rodziny  wydawana jest od 1 września 2013 roku. Koordynatorem programu ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym – w tym zastępczym i rodzinnym domom dziecka – z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 18, a jeśli kontynuują naukę to do lat 25, w których co najmniej jeden z rodziców zamieszkuje na terenie gminy Gołdap. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres dwóch lat kalendarzowych – od 1 stycznia do 31 grudnia – lub krócej, na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z uprawnień tylko w obecności rodziców.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

Od początku funkcjonowania programu Karty otrzymały 823 osoby ze 154 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Góra strony

 

Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie, Kętrzyńska Karta Rodziny 3+

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ wydawana jest od  1 stycznia 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym (także zastępczym i rodzinnym domom dziecka), mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zamieszkuje na terenie Miasta Kętrzyn pod wspólnym adresem. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres jednego roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia lub krócej na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Kętrzyn.

Góra strony

 

Lubawa, województwo warmińsko-mazurskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 20 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny  wydawana jest od 1 czerwca 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, także zastępczym i rodzinnym domom dziecka, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice mieszkają na terenie Miasta Lubawy pod wspólnym adresem. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia lub krócej, na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę. Karta wydawana jest przez Urząd Miasta Lubawa wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które ukończyły trzeci rok życia. Dzieci poniżej trzeciego roku życia korzystają ze zniżek wyłączenie w obecności rodziców posiadających Karty.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach powiązanych z samorządem:

Ponadto partnerzy Karty prowadzący działalność gospodarczą oferują jej posiadaczom m.in. zniżki w opłatach za organizację imprez rodzinnych, rabat na usługi malarsko-remontowe, fotograficzne, gastronomiczne, kosmetyczne i zegarmistrzowskie. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej kupić m.in. odzież i obuwie, artykuły niemowlęce, zabawki, artykuły szkolne, rowery i akcesoria rowerowe oraz artykuły sportowe, meble, ręczniki i pościel, fotoksiążki i gadżety reklamowe, artykuły ogrodnicze, balustrady i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Lubawa.

Góra strony

 

 

Olecko, województwo warmińsko-mazurskie, Karta Oleckiej Rodziny 3+

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Karta Oleckiej Rodziny 3+ wydawana jest od 21 lutego 2014 r. Kartę mogą otrzymać zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Olecko i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe rodziny wielodzietne, czyli mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej i zachowuje ważność przez jeden rok.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabaty na zakup i naprawy sprzętu komputerowego, na usługi księgowe (rozliczenia podatkowe), na materiały opatrunkowe, sprzęt i środki medyczne i rehabilitacyjne, protezy, odżywki, zniżki na usługi biura pogrzebowego, na okulary i usługi optyczne oraz na laboratoryjne badania medyczne.
Od początku funkcjonowania programu wydano 241 kart.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Olecku.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.