Województwo śląskie

Na obszarze całego województwa śląskiego funkcjonuje Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".

 

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Będzin,
 2. Bielsko Biała,
 3. Bieruń,
 4. Bytom,
 5. Chorzów,
 6. Czechowice-Dziedzice,
 7. Czerwionka-Leszczyny,
 8. Częstochowa,
 9. Dąbrowa Górnicza,
 10. Gliwice,
 11. Gorzyce,
 12. Jastrzębie Zdrój,
 13. Jaworzno,
 14. Katowice,
 15. Knurów,
 16. Lipie,
 17. Łazy,
 18. Myszków,
 19. Pszczyna,
 20. Racibórz,
 21. Radlin,
 22. Ruda Śląska,
 23. Rybnik,
 24. Rydułtowy,
 25. Siemianowice Śląskie,
 26. Siewierz,
 27. Skoczów,
 28. Sosnowiec,
 29. Świętochłowice,
 30. Tarnowskie Góry,
 31. Tychy,
 32. Wodzisław Śląski,
 33. Zabrze,
 34. Zawiercie,
 35. Żory.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Województwo śląskie, Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny"
aktualizacja: 8 września 2014 r.

Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny" funkcjonuje od początku września 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu całego kraju, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w których na utrzymaniu rodziców/rodzica jest co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Podstawą do udzielenia zniżek i korzystania z preferencji jest posiadanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Własną kartę otrzymuje każdy członek rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu wojewódzkiego i samorządów, które przystąpiły do Programu:

Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów projektu przysługują rodzinom wielodzietnym, którym zostały wydane Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, potwierdzające ich prawo do korzystania z ulg. Oznacza to, iż ww. uprawnienia udostępniane są – na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy partnerami a Województwem Śląskim – także mieszkańcom innych części kraju.
Więcej o karcie na stronach Projektu „Śląskie dla rodziny".

Góra strony


 

Będzin, województwo śląskie, Będzińska Rodzina 3+ Górą

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta „Będzińska Rodzina 3+ Górą” wydawana jest od kwietnia 2014 roku. Operatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkującym wspólnie na terenie Miasta Będzina rodzinom – także zastępczym – mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli kontynuują one naukę w szkole, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczenia wieku. Karta wydawana jest co rok i zachowuje ważność do 31 grudnia roku, w którym została wydana. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS Będzin.

Góra strony

 

 

Bielsko Biała, województwo śląskie, Karta Rodzina +

aktualizacja: 12 maja 2014 r.

Karta „Rodzina+” wydawana jest od 1 czerwca 2010 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje mieszkającym na terenie miasta rodzinom – także zastępczym i rodzinnym domom dziecka – mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 roku życia, o ile dzieci uczą się lub studiują. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. stypendia za wyniki w nauce, zniżki w opłatach za niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową i studia na wyższej uczelni, ulgi w opłatach za udział w kursach językowych, kursach na prawo jazdy, za udział w imprezach rekreacyjnych, turystycznych, koloniach, obozach, wczasach, niższe opłaty za korzystanie z sal zabaw i edukacji, za ubezpieczenia majątkowe, osobowe i motoryzacyjne, za pomoc w utworzeniu i uruchomieniu sklepu internetowego, zniżkowe opłaty za korzystanie z oferty klubów sportowych i zniżkowe bilety lub bezpłatne wejścia na imprezy przez nie organizowane, rabaty w opłatach za zajęcia sportowe, taneczne, zajęcia z robotyki, warsztaty ceramiki artystycznej, dogoterapię i tresurę psów, rabaty na usługi fotograficzne, fryzjerskie, szewskie, gastronomiczne i inne. Ponadto można też taniej kupić odzież i obuwie, artykuły niemowlęce, szkolne, podręczniki, części samochodowe, wodę pitną, artykuły fotograficzne, kosmetyki, środki czystości czy oczyszczacze powietrza. Przez prawie cztery lata funkcjonowania karty „Rodzina +” z  programu skorzystało ponad 10 000 osób. Aktualnie Karty posiada 7370 osób z 1496 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Rodzina+

Góra strony

 


Bieruń, województwo śląskie,  programu Rodzina Trzy Plus

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta „Rodzina Trzy Plus” wydawana jest od lutego 2013 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje mieszkającym na terenie miasta rodzinom wielodzietnym, składających się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Kartę mogą otrzymać też rodziny zastępcze (bez względu na liczbę dzieci) oraz podopieczni świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez MOPS. Karta i jej duplikat wydawane są bezpłatnie i zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, w którym są wydane. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w na okulary korekcyjne i artykuły optyczne, zniżki na kurs podstawowy prawa jazdy kat. B oraz materiały szkoleniowe.
Więcej o Karcie na stronach Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Góra strony

 


Bytom, województwo śląskie, 3+ Liczna Rodzina

aktualizacja: 12 maja 2014 r.

Karta Trzy Plus – Liczna Rodzina wydawana jest od 1 czerwca 2010 r. Koordynatorem programu jest Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym – wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 24 lat o ile dzieci uczą się lub studiują), mieszkającym w Bytomiu i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe oraz bytomskie rodziny zastępcze i podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Bytomiu. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko lub – w przypadku dzieci pełnoletnich – na okres 2 lat. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe czesne w niepublicznej szkole wyższej, niższe opłaty za korzystanie z niepublicznego żłobka, zniżkę na pojedyncze bilety wstępu na mecze lokalnej drużyny piłkarskiej, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, na kursy języków obcych, preferencyjne kredyty, ubezpieczenia na życie i zdrowie, zniżki na usługi gastronomiczne, fotograficzne, optyczne. Ponadto można też taniej kupić książki i artykuły papiernicze, akcesoria dziecięce, leki i parafarmaceutyki, artykuły kolekcjonerskie, modele do sklejania, oczyszczacze powietrza, okulary i artykuły optyczne. Z programu korzysta 1877 osób z 395 rodzin i z 2 ośrodków szkolno- wychowawczych.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Góra strony

 

 

Chorzów, województwo śląskie, Chorzowska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Chorzowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 lipca 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym zastępcze i rodzinne domy dziecka, zamieszkałe na terenie Chorzowa, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, natomiast w przypadku wychowywania dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – bez względu na ich wiek. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta dla rodziców jest wydawana na czas nieoznaczony. Dzieci otrzymują Karty na okres do ukończenia wieku uprawniającego do udziału w Programie (w rodzinach biologicznych) lub na czas pobytu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu miasta i gminy:

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabaty na kursy językowe dla dzieci i zajęcia organizowane przez fundację edukacyjną, zniżki na pełnopłatne leki i wyroby medyczne, na usługi gastronomiczne, na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i inne.
Do 30 sierpnia 2014 r. w programie wydano 469 Kart dla 92 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Chorzowa.

Góra strony

 


Czechowice-Dziedzice, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 1 października 2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym – także zastępczym – zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne – bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna prze okres jednego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za krótkoterminową opiekę nad dzieckiem w kąciku malucha, wstęp na sale zabaw, organizację imprez rodzinnych, za usługi stomatologiczne i protetyczne, za podłączenie Internetu, za kursy na prawo jazdy, naprawę sprzętu komputerowego, zajęcia sportowo-rekreacyjne i za bilety na mecze lokalnego klubu piłkarskiego, za usługi gastronomiczne, poligraficzne, introligatorskie, fryzjerskie, kosmetyczne, za naprawy i mycie aut oraz wymianę opon. Ponadto posiadacze karty mogą taniej kupić pieczywo i wyroby ciastkarskie, artykuły szkolne i papiernicze, obuwie, sprzęt komputerowy, akumulatory samochodowe, stolarkę budowlaną i rolety, artykuły instalacji sanitarnych, instalacje samochodowe LPG, rowery i akcesoria rowerowe. Wydano 1632 Karty dla 311 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Góra strony

 

 

Czerwionka-Leszczyny, województwo śląskie, Karta Gminy dla Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 września 2014 r.

Karta Gminy dla Dużej Rodziny wydawana jest od 1 czerwca 2014 r. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Kartę wydaje się bezpłatnie na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę, nie dłużej jednak niż na okres trzech lat od daty jej wydania. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. preferencyjne warunki odpłatności za zajęcia w klubach malucha, zniżki za wstęp na salę zabaw, rabaty na kursy językowe, na usługi fotograficzne, gastronomiczne, komputerowe, fryzjerskie, transportowe, remontowo-montażowe i inne. Ponadto można też taniej kupić pieczywo, artykuły cukiernicze, odzież – także odzież i obuwie robocze oraz sprzęt BHP, książki i podręczniki, artykuły papiernicze, pomoce szkolne, akcesoria komputerowe, meble, sprzęt RTV i AGD, okna, drzwi i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Góra strony

 


Częstochowa, województwo śląskie, Karta Rodzina+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina+ wydawana jest od 1 października 2013 r. Koordynatorem programu jest Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, zamieszkałym na terenie Częstochowy, składającym się z rodziców lub opiekunów prawnych, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę. Karta wydawana jest bezpłatnie. Cała rodzina otrzymuje jedną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na kursy językowe i usługi edukacyjne, rabaty na specjalistyczne badania medyczne i opiekę lekarzy, na usługi stomatologiczne, pobyty na turnusach sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, na masaże lecznicze, gimnastykę korekcyjną, szczepienia dla dzieci, na szkolenia z zakresu kompetencji rodzicielskich i rozwoju osobowości, zniżki w abonamencie za Internet, rabaty na serwis komputerów, projektowanie wnętrz, tłumaczenia, ulgowe bilety na sale zabaw, na zwiedzanie parku miniatur skalnych, usługi gastronomiczne, przewozy taxi, usługi optyczne, fryzjerskie, kosmetyczne i inne. Ponadto można też taniej kupić m.in. podręczniki, książki i albumy, akcesoria dla dzieci i niemowląt, artykuły i obuwie ortopedyczne, artykuły AGD i RTV, artykuły sportowe, komputery i akcesoria komputerowe oraz systemy grzewcze do domów i mieszkań.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy.

Góra strony

 


Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, Dąbrowska Rodzinka.pl

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Dąbrowska Rodzinka.pl i Karta Dąbrowska Rodzinka.pl PLUS wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym wspólnie na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, wychowującym dwoje dzieci, rodzinom wielodzietnym (karta PLUS) i zastępczym oraz rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których dzieci nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują, a w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bez ograniczenia wiekowego. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego, w którym ją wystawiono. Każda uprawniona rodzina otrzymuje dwie karty w przypadku pełnej rodziny (dwoje rodziców/opiekunów prawnych) bądź jedną kartę w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dzieci.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe opłaty za korzystanie z niepublicznych przedszkoli, za udział w kursach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, za korzystanie z zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych i klubach osiedlowych, za studia niestacjonarne, kursy i szkolenia w niepublicznej szkole wyższej, rabaty na zabiegi rehabilitacyjne, masaże, gimnastykę korekcyjną, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne, baletowe, zniżki na zajęcia rytmiki, zniżki w opłatach za wstęp na sale zabaw, rabaty na organizację rodzinnych imprez okolicznościowych, ulgowe bilety na mecze lokalnego klubu sportowego, rabaty na sprzątanie domów/mieszkań, na usługi weterynaryjne, florystyczne, fryzjersko-kosmetyczne, hotelarsko-gastronomiczne i inne. Ponadto można też taniej kupić m.in. artykuły dla dzieci, odzież sportową, artykuły dekoracyjne, biżuterię, pościel, telefony komórkowe i akcesoria GSM.
Więcej o Karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Góra strony

 

 

Gliwice, województwo śląskie, Program Rodzina 3+
aktualizacja: 16 lutego 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2013 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, wspólnie zamieszkującym na terenie Miasta Gliwice, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest na okres 3 lat. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy Programu oferują preferencyjne warunki korzystania z zajęć edukacyjnych, sali zabaw, zabiegów fizjoterapii i relaksacji, z usług mechaniki samochodowej, myjni samochodowej, usług księgowych i bezpłatnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, usług ubezpieczeniowych, zniżek w czesnym w niepublicznej szkole wyższej, zniżek na pobyt w ośrodku wypoczynkowym, zniżek na korzystanie z zajęć sportowych, usług fotograficznych, fryzjerskich. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z rabatu przy zakupie  książek i artykułów sportowych.

W Programie wydano 3290 Kart dla  652 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Góra strony

 

 

Gorzyce, województwo śląskie, Rodzina 3+

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

 

Karta programu  „Rodzina 3+” przysługuje rodzinom wielodzietnym oraz zastępczym zamieszkałym na terenie Gminy Gorzyce, posiadającym na wychowaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia w danym roku kalendarzowym: 18 roku życia lub do ukończenia 20 roku życia, gdy dziecko uczy się. Koordynatorem Programu jest Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy. Karta, wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, jest ważna przez okres jednego roku.
Uprawnienia posiadacza karty w instytucjach samorządowych:

Ponadto biznesowi partnerzy programu udzielają m.in. zniżek na zajęcia w centrum rozrywki, zniżkowe opłaty za udział w zajęciach Szkoły rodzenia, rabaty na zakup książek i wydawnictw książkowych oraz zniżkę na kurs prawa jazdy.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gorzycach

Góra strony

 

 

Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, Rodzina 3+

aktualizacja: 18 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od  9 maja 2012 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zameldowanym wspólnie pod tym samym adresem na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, składającym się z rodziców lub opiekunów prawnych (jednego rodzica lub opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok od daty wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Partnerzy programu oferują posiadaczom karty dodatkowo rabat na usługi księgowe, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, zniżkowe bilety wstępu na mecze lokalnej drużyny hokejowej, zniżki na naukę tańca, wstęp na salę zabaw i na usługi fryzjerskie. Ponadto z Kartą taniej można kupić m.in. artykuły spożywcze, przemysłowe i wydawnictwa książkowe. Z programu korzysta 415 rodzin, którym wydano 2130 kart.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Góra strony

 


Jaworzno, województwo śląskie, Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej wydawana jest od 1 sierpnia  2013 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, wspólnie zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Jaworzna, mającym na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na cały okres posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy Programu oferują preferencyjne warunki korzystania m.in. z imprez turystyczno-krajoznawczych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, dietetycznych, okulistycznych, szczepień, z sali zabaw, kursów i szkoleń zawodowych, zniżki w czesnym w niepublicznej wyższej uczelni, z zajęć edukacyjnych, tanecznych, sportowych, usług ubezpieczeniowych, fryzjersko-kosmetycznych, mechaniki pojazdowej, usług gastronomicznych. Ponadto można korzystać ze zniżek na zakup odzieży i obuwia, książek, materiałów biurowych, AGD, mebli, paliw, części samochodowych, akcesoriów komputerowych czy materiałów budowlanych.  

Wydano 1885 Kart dla 372 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Góra stronyKatowice, województwo śląskie, Program „Nas Troje i Więcej”
aktualizacja: 7 lutego 2014 r.

Karta Programu „Nas Troje i Więcej” wydawana jest od 3 stycznia  2011 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym  zamieszkałym  na terenie miasta Katowice, składającym  się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Program obejmuje też rodziny zastępcze i rodziny korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na jeden rok. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Blisko 100 partnerów Programu oferuje preferencyjne warunki korzystania m.in.  z niższego czesnego w niepublicznych szkołach, przedszkolu i uczelni, klubów malucha, zajęć sportowych, sal zabaw, usług medycznych, stomatologicznych, psychoterapeutycznych, terapii rodzinnej, mediacji, oferty szkół rodzenia i opieki położnej, z usług biura podróży, z oferty ośrodka wypoczynkowego, usług notarialnych, zajęć edukacyjnych, kursów na prawo jazdy, usług gastronomicznych, taxi, usług fotograficznych, optycznych, fryzjersko-kosmetycznych i in. Ponadto posiadacze Karty mogą skorzystać ze zniżek na zakup odzieży i obuwia, książek, zabawek, art. spożywczych, kwiatów, biżuterii, artykułów zoologicznych.

W Programie wydano 7648 kart dla 1737 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Katowice.

Góra strony

 

Knurów, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od  1 stycznia 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, zamieszkałym na terenie gminy Knurów, składającym się z rodziców (lub jednego rodzica), innych opiekunów lub opiekuna (na podstawie postanowienia sądu) trójki lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres trzech lat. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu prowadzący komercyjną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na usługi niepublicznego przedszkola, rabaty na kursy językowe, organizację rodzinnych imprez okolicznościowych, niższy abonament za korzystanie z Internetu i rabat na jego instalację, zniżki na usługi księgowe i pomoc w zakładaniu firmy, usługi stomatologiczne, gastronomiczne, hotelowe, na kursy na prawo jazdy, usługi fotograficzne, florystyczne, transportowe i fryzjerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić akcesoria niemowlęce i dziecięce, rowery i akcesoria rowerowe, obuwie, kwiaty i inne. 
Więcej o karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Knurów.

Góra strony

 

 

Lipie, województwo śląskie, Program Rodzina Plus
aktualizacja: 16 września 2014 r.

Karta Programu Rodzina Plus wydawana jest od 4 listopada  2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Gminy. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zamieszkałym na terenie Gminy Lipie, składającym się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest bezpłatnie.Karty ważne będą maksymalnie przez trzy lata od daty wydanie, przy czym okres ważności ustala się uwzględniając wiek dzieci. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wg danych z 16.09.2014 r. wydano Karty dla 213 osób z 41 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Lipie.

Góra strony

 


Myszków, województwo śląskie, Nasza duża rodzina

aktualizacja: 30 czerwca 2014 r.

Karta w ramach Programu „Nasza Duża Rodzina” wydawana jest od 27 czerwca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, (w tym zastępcze), zamieszkałe na terenie Miasta Myszkowa, składające się rodziców (lub z jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 lat w przypadku dzieci uczących się. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta  wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok od daty wydania. Uprawnionym do otrzymania Karty jest każdy członek rodziny wielodzietnej.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty rabat na artykuły papiernicze i biurowe oraz akcesoria szkolne, zniżki na usługi gastronomiczne, na organizację okolicznościowych imprez rodzinnych oraz na owoce, warzywa i ich przetwory.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Myszków.

Góra strony

 


Łazy, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja: 10 lipca 2014 r.

Karta Rodzina 3 Plus  wydawana jest od 4 lipca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, wspólnie zamieszkujące na terenie Gminy Łazy, w których rodzice/rodzic/opiekun prawny utrzymujące troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Za dziecko uważa się także osobę powyżej 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, jeżeli pobiera naukę. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres jednego roku. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty rabat na zakup wyrobów ciastkarskich.
W Gminie Łazy Kartę otrzymało 65 rodzin czyli 323 osoby.
Więcej o karcie na stronach internetowych OPS w Łazach.

Góra strony

 

 

Pszczyna, województwo śląskie, Gminna Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

 

Gminna karta dużej rodziny została uchwalona 18 grudnia 2014 r. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karty wydawane są każdemu z uprawnionych członków rodziny.
Uprawnienia w instytucjach samorządowych:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują m.in. zniżki na zajęcia rekreacyjne w salach zabaw, zniżki w opłatach za niepubliczny żłobek, rabaty na usługi psychologiczne, terapii integracji sensorycznej, na kursy językowe, zniżki na zwiedzanie skansenu wsi pszczyńskiej i zagrody żubrów, na zakup zabawek, usługi gastronomiczne i inne.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie

Góra strony

 


Racibórz, województwo śląskie, Rodzina +

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Karta „Rodzina +” wydawana jest od 1 września 2011 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne składające się z rodziców/rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie. Dzieci do lat 10 korzystają z karty rodziców, a starsze niż 10-letnie otrzymują własne, indywidualne karty. Karta uprawnia do ulg tylko w przypadku wspólnego korzystania z niej rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych, osoby/osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz dziecka lub dzieci.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabat w opłatach za usługi stomatologiczne, na wstęp i zajęcia na sali zabaw dla dzieci, na organizację imprez rodzinnych i na cały asortyment dostępny w księgarni (m.in. podręczniki i art. papiernicze).
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Racibórz.

Góra strony

 


Radlin, województwo śląskie, Rodzina 3 +

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 30 grudnia 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne składające się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlina. Koordynatorem programu jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna do 31 grudnia każdego roku. Dzieci do 10. roku życia korzystają ze wspólnej karty z rodzicami, a starsze otrzymują własne, indywidualne karty.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. rabat na odzież, na artykuły krawieckie i tkaniny, zniżkę na korzystanie z telefonicznej pomocy prawnej, na artykuły szkolne, biurowe, na zabawki, na artykuły dekoracyjne, kartki okolicznościowe i na usługi kserograficzne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Radlin

Góra strony

 


Ruda Śląska, województwo śląskie, Rudzka Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 20 lutego 2014 r.

Rudzka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 1 stycznia  2014 roku.    Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym zameldowanym w Rudzie Śląskiej, składającym  się z rodziców/jednego rodzica i 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których jest  troje lub więcej dzieci. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na 3 lata. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Partner programu oferuje posiadaczom karty zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej uczelni wyższej.

W Programie wydano 470 Kart dla 89 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Góra strony

 

Rybnik, województwo śląskie, Program Duża Rodzina

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Programu „Duża Rodzina” wydawana jest od 1 lipca 2012 r. Kartę mogą otrzymać rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Rybnika pod wspólnym adresem, składające się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Program dotyczy również rodzin zastępczych. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną imienną e-kartę. Kartę ta ważna jest od daty wydania przez cały okres, kiedy rodzina spełnia warunki udziału w programie.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Do ww. ulg mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszy im co najmniej jedno uprawnione dziecko.
Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej szkole wyższej, zniżki w opłacie za kursy gimnazjalne i maturalne oraz inne zajęcia prowadzone przez niepubliczne ośrodki edukacyjne, rabaty na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, na badania laboratoryjne, usługi rehabilitacyjne i fizjoterapię, na ubezpieczenie na życie i zdrowie, na wykańczanie wnętrz mieszkań i budynków, na rodzinne wyjazdy wypoczynkowe, na usługi gastronomiczne, fryzjerskie i inne. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej zakupić m.in. podręczniki, książki, artykuły papiernicze, spożywcze, okulary korekcyjne i usługi optyczne, chemię gospodarczą, rowery, skutery i meble.
Więcej o karcie na stronach internetowych OPS w Rybniku.

Góra strony

 

 

Rydułtowy, województwo śląskie, Karta Programu Rodzina 3+

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

 

Karta programu „Rodzina 3+” przysługuje rodzinom wielodzietnym oraz zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Miasta Rydułtowy, posiadającym na wychowaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia w danym roku kalendarzowym: 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta, wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadacza karty w instytucjach samorządowych:

Ponadto biznesowi partnerzy programu udzielają m.in. zniżek na zajęcia sportowe dla dzieci, na zakup podręczników, książek, artykułów papierniczych, cukierniczych, akcesoriów komputerowych, odzieży, obuwia, zniżek na usługi fryzjerskie, gastronomiczne, na organizacje rodzinnych imprez okolicznościowych, na usługi porządkowe, naprawę sprzętu komputerowego i inne.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej MOPS

Góra strony

 


Siemianowice Śląskie, województwo śląskie, Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej  wydawana jest od 28 lutego 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne i zastępcze wychowujące troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną imienną kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres roku licząc od daty złożenia wniosku o wydanie karty, z możliwością przedłużenia do 3 lat.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na grupowe i indywidualne kursy językowe, zniżki na zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe w niepublicznym ośrodku edukacyjnym, na organizację okolicznościowych imprez rodzinnych na usługi fryzjerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić leki, materiały opatrunkowe i parafarmaceutyki.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Góra strony

 

 

Siewierz, województwo śląskie, Siewierska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

 

Siewierska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od września 2014 r. Przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta i Gminy Siewierz, składającej się z rodziców/rodzica lub opiekunów zastępczych i co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 lat, jeśli studiuje i do 26 lat w przypadku kontynuacji nauki, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – bez ograniczeń wiekowych. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społeczniej.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, żywności, artykulów chemicznych, usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne oraz na jazdę konną.
Więcej informacji o Programie na stronie interentowej Urzędu Miasta.

Góra strony

 


Skoczów, województwo śląskie, Karta Rodzina Plus

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Rodzina PLUS wydawana jest od 22 marca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Skoczów, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – pod warunkiem że dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta wydawana jest do końca roku kalendarzowego.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu miasta i gminy:

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Góra strony

 


Sosnowiec, województwo śląskie, Program „Miej Więcej”
aktualizacja: 12 lutego 2014 r.

Karta Programu „Miej Więcej” wydawana jest od 1 października  2012 roku. Karty przysługują rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Sosnowca, posiadającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Kartę mogą otrzymać też podopieczni placówek opiekuńczo–wychowawczych działających na terenie Sosnowca. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna 2 lata. Dokument ten otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. możliwość zwolnienia z wpisowego w niepublicznym przedszkolu lub żłobku, zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej uczelni wyższej, zniżki na zajęcia sportowe, rabaty na usługi i zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, na zajęcia edukacyjne dla dzieci, korzystanie z sali zabaw, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi księgowe, serwis komputerowy, naprawy samochodów, usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, optyczne. Ponadto można korzystać z rabatów i ulg przy zakupie odzieży, obuwia, książek, art. szkolnych, spożywczych, przemysłowych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

W Programie wydano 2038 Kart dla 346 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Programu.

Góra strony

 

Świętochłowice, województwo śląskie, Karta Trzy Plus

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Trzy Plus wydawana jest od kwietnia 2011 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje, rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie Miasta Świętochłowice oraz podopieczni całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Koordynatorem Programu jest Urząd Miasta. Każdy uprawniony członek rodziny bezpłatnie otrzymuje własną Kartę. Karty „Trzy Plus” wydawane są na okres czterech lat dla osób pełnoletnich oraz na okres do osiągnięcia pełnoletniości dla nieletnich beneficjentów Programu.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Według stanu na dzień 15 maja 2014 r. karty „Trzy Plus” otrzymało 2020 osób z 452 rodzin wielodzietnych.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Świętochłowice.

Góra strony

 


Tarnowskie Góry, województwo śląskie, Rodzina 5+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Programu Rodzina 5+ wydawana jest od 22 maja 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w tym rodziny zastępcze posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Urząd Miejski. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje bezpłatnie własną Kartę. Karta ważna jest do trzech lat od daty wydania, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia uprawnień do korzystania z programu.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za naukę w niepublicznej szkole wyższej, rabaty na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, ulgowe bilety na basen, zniżki za bilety wstępu na salę zabaw, na zabiegi fizykoterapii, na kursy językowe i kursy szybkiego czytania, na warsztaty i kursy gotowania, zniżki w opłatach za usługi gastronomiczne i na organizację imprez okolicznościowych, usługi hotelowe, na naprawy pojazdów i zakup części samochodowych, na pranie dywanów i tapicerki, na serwis sprzętu komputerowego, na usługi optyczne, fryzjerskie i kosmetyczne. Posiadacze Karty mogą też taniej kupić artykuły sportowe, zabawki, meble, sprzęt komputerowy, okulary i akcesoria optyczne, rośliny i artykuły ogrodnicze i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Góra strony

 


Tychy, województwo śląskie, Program „3+ Liczna Rodzina”
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Programu „3+ Liczna Rodzina”  wydawana jest od 21 marca 2009 roku. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym składającym się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu łącznie 3 i więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Miasta Tychy oraz podopiecznym Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta. Karta jest ważna maksymalnie przez okres do 2 lat od daty wydania. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie. Każdy członek rodziny i każdy podopieczny otrzymuje swoją własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu – ponad 100 firm - oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w czesnym w niepublicznym żłobku i uczelni wyższej, zniżki i rabaty na zajęcia edukacyjne dla dorosłych, kursy językowe, tłumaczenia, zakup samochodu, naukę jazdy, ulgową odpłatność za usługi rehabilitacyjne, zajęcia sportowe, rekreacyjne, projekty architektoniczne dostęp do Internetu i przygotowanie strony internetowej, usługi rachunkowe, instalatorskie, jubilerskie, mechaniki samochodowej, gastronomiczne, krawieckie, kosmetyczne, fotograficzne, poligraficzne, florystyczne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pobyt w ośrodku wypoczynkowym czy zniżki na tresurę i opiekę nad zwierzętami. Ponadto po niższych cenach można zakupić m.in. odzież, obuwie, art. spożywczo-przemysłowe, szkolne, zabawki, leki i parafarmaceutyki, akcesoria komputerowe, części samochodowe,  art. wędkarskie i zoologiczne.
W 2013 roku -  do 10 grudnia - wydano 3057 Kart.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Tychy.

Góra strony

 

 

Wodzisław Śląski, województwo śląskie, Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od marca 2012 r. Kartę mogą otrzymać rodziny składające się z rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Koordynatorem Programu jest Urząd Miasta. Własną, indywidualną Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny. Karta ważna jest przez rok od daty wydania.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom karty m.in. zniżki w czesnym w niepublicznej uczelni wyższej, na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, rabat na usługi logopedyczne, na wstęp na plac zabaw, na ubezpieczenia mienia, na usługi gastronomiczne, poligraficzne, fotograficzne, fryzjerskie. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej kupić podręczniki i pomoce szkolne, książki, albumy, artykuły papiernicze, odzież, obuwie i bieliznę, odzież i wyposażenie sportowe, farby i lakiery i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Góra strony

 


Zabrze, województwo śląskie, Program „Rodzina na 5+”
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Programu „Rodzina na 5+” wydawana jest od 19 grudnia 2011 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, mieszkające na terenie miasta Zabrze, mające na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do lat 18  lub do 24 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje. Uprawnione do otrzymania Karty są też rodziny zastępcze oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Zabrzu (Dom Dziecka, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży). Karta jest ważna przez okres 1 roku od daty jej wydania. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy językowe, niższe czesne w niepublicznej szkole wyższej, tańsze polisy ubezpieczeniowe, bony rabatowe na usługi gastronomiczne. Ponadto po niższych cenach można zakupić artykuły spożywcze, leki i parafarmaceutyki,  książki i podręczniki, artykuły papiernicze, zabawki, okulary optyczne i biżuterię. 

Od początku roku w ramach programu wydano 1571 Kart dla 287 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Góra strony

 

 

Zawiercie, województwo śląskie, Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 15 września 2014 r.

Zawierciańska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 28 sierpnia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Karta może zostać wydana każdemu mieszkającemu na terenie Gminy Zawiercie członkowi rodziny wielodzietnej, także zastępczej i rodzinnym domom dziecka, w których na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do ukończenia wieku uprawniającego do udziału w Programie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

Ponadto Partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za zajęcia taneczne dla dzieci, usługi i wyroby jubilerskie, usługi gastronomiczne oraz  rabat na zakup sprzętu, obuwia i odzieży sportowej.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Góra strony

 


Żory, województwo śląskie, Program „Duża Rodzina”
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta „Duża Rodzina”  wydawana jest od 1 czerwca 2010 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych – Referat Zdrowia – Urzędu Miasta. Kartę może otrzymać rodzina zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Żory, składająca się z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica, opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do lat 18  lub do 24 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje. Uprawnione do otrzymania Karty są też rodziny zastępcze bez względu na liczbę dzieci. Karta ważna jest od czasu wydania przez cały okres, kiedy rodzina spełnia ww. warunki. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy  prowadzący działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. zwolnienie z opłaty abonamentowej i ulgi w opłatach za korzystanie z klubu dziecięcego i z punktu przedszkolnego, zniżki na kursy języka angielskiego, kurs tańca, zajęcia w centrum zabaw, premię lojalnościową przy zakupach spożywczo-przemysłowych, rabat w ośrodku wczasowym. Ponadto posiadacze Karty mogą zakupić ze zniżką artykuły spożywcze, przemysłowe, chemiczne, artykuły szkolne i papiernicze, urządzenia do oczyszczania powietrza, okulary optyczne, książki i obrazy.

W ramach realizacji programu do końca 2013 r. ogółem wydano 3899 Kart dla 813 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Żory.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.