Województwo podkarpackie

Na obszarze całego województwa podkarpackiego funkcjonuje Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

 

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Brzozów,
 2. Dębica,
 3. Dynów,
 4. Jarosław,
 5. Jasło,
 6. Krasiczyn,
 7. Krosno,
 8. Leżajsk,
 9. Mielec,
 10. Przemyśl,
 11. Ropczyce,
 12. Rzeszów,
 13. Strzyżów.

 

Karty realizowane we współpracy samorządów lokalnych:

 1. Boguchwała,
  Głogów Małopolski,
  Trzebownisko.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Województwo podkarpackie, Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 maja 2014 r. Koordynatorem programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uprawnione do otrzymania karty są zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego  rodziny wielodzietne, tj. składające się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu ciężkim – bez ograniczeń wieku. Karta przysługuje też rodzinom zastępczym. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres maksymalnie pięciu lat kalendarzowych. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto do Programu przystąpili partnerzy prowadzący własną działalność gospodarczą, oferując wszystkim posiadaczom Karty zniżki na zakup towarów w hipermarkecie przemysłowym, zniżki na ubezpieczenia mienia i pojazdów, niższe opłaty za zabiegi sanatoryjne, zniżki na zakup i serwis sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu RTV i AGD. Dotychczas wydano 287 kart dla 56 rodzin. 
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.

Góra strony

 

 

Boguchwała, województwo podkarpackie, Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”
aktualizacja: 19 lutego 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 25 kwietnia 2013 r. Karta wydawana jest w ramach Programu „Rodzina 3+” realizowanego wspólnie przez gminę Boguchwała, Trzebownisko i Głogów Małopolski. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim. Uprawnione do otrzymania Karty są zamieszkujące na terenie gminy rodziny wielodzietne, także zastępcze, składające się z rodziców/jednego rodzica lub opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest na okres 1 roku (maksymalnie do 31 grudnia 2014 r.). Wydanie Karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych wszystkich trzech gmin partnerskich dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto do Programu przystąpili partnerzy prowadzący własną działalność gospodarczą, oferując wszystkim posiadaczom Karty zniżki na zakup artykułów papierniczych i zabawek, art. oświetleniowych, akcesoriów optycznych, zniżki i rabaty na usługi hoteli i placówek gastronomicznych, ulgi w odpłatności za zajęcia na krytym placu zabaw dla dzieci, w punkcie przedszkolnym, klubie sportów walki i centrum wspinaczkowym. 

W Programie wydano 623 Karty dla 115 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Góra strony

 


Głogów Małopolski, województwo podkarpackie, Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”
aktualizacja: 19 lutego 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 20 marca 2013 r. Karta wydawana jest w ramach Programu „Rodzina 3+” realizowanego wspólnie przez gminę Głogów Małopolski, Boguchwała i Trzebownisko. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, a operatorem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uprawnione do otrzymania Karty są zamieszkujące na terenie gminy rodziny wielodzietne, tj. składające się z rodziców/jednego rodzica lub opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest na okres 1 roku (maksymalnie do 31 grudnia 2014 r.). Wydanie karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę. Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych im przez własną gminę oraz z ulg i zniżek oferowanych przez pozostałe dwie gminy partnerskie, które przystąpiły do programu.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych wszystkich trzech gmin dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto do Programu przystąpili partnerzy prowadzący własną działalność gospodarczą, oferując wszystkim posiadaczom Karty zniżki m.in. na zakup artykułów papierniczych i zabawek, oświetlenia, akcesoriów optycznych, na usługi hoteli i placówek gastronomicznych, ulgi w odpłatności za zajęcia na krytym placu zabaw dla dzieci, w punkcie przedszkolnym, na zajęcia w klubie sportów walki i centrum wspinaczkowym. 

Wydano 1235 Kart dla 224 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Góra strony

 


Przemyśl, województwo podkarpackie, Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
aktualizacja: 14 lutego 2014 r.

Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej wydawana jest od 1 stycznia 2012 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci  w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę, w tym również rodzinom, gdzie dzieci są wychowywane przez jednego z rodziców, zamieszkującym i zameldowanym na terenie miasta Przemyśla oraz rodzinom zastępczym. Operatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest na okres 1 roku: od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

W Programie wydano 1542 Kart, w tym 548 Kart rodziców i 994 karty dla  dzieci.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Góra strony

 


Trzebownisko, województwo podkarpackie, Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”
aktualizacja: 19 lutego 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 29 maja 2013 r. Karta wydawana jest w ramach Programu „Rodzina 3+” realizowanego wspólnie przez gminę Trzebownisko, Boguchwała i Głogów Małopolski. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, a operatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uprawnione do otrzymania Karty są zamieszkujące na terenie gminy rodziny wielodzietne, tj. składające się z rodziców/jednego rodzica lub opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest na okres 1 roku (maksymalnie do 31 grudnia 2014 r.). Wydanie karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę. Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych im przez własną gminę oraz z ulg i zniżek oferowanych przez pozostałe dwie gminy, które przystąpiły do programu.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych wszystkich trzech gmin dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto do Programu przystąpili partnerzy prowadzący własną działalność gospodarczą, oferując wszystkim posiadaczom Karty zniżki na zakup artykułów papierniczych i zabawek, oświetlenia, oprawek do okularów, na usługi hoteli i placówek gastronomicznych, ulgi w odpłatności za zajęcia na krytym placu zabaw dla dzieci, w punkcie przedszkolnym, klubie sportów walki i centrum wspinaczkowym. 

Wydano 774 Karty dla 149 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Góra strony

 

 

Dębica, województwo podkarpackie, Gmina Przyjazna Rodzinie 3+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+” wydawana jest od  marca 2014 r. Koordynatorem programu jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zameldowany musi być na terenie Gminy Dębica na pobyt stały. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego, w którym ją wystawiono.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. rabat na wszystkie towary w hipermarkecie przemysłowym, na artykuły spożywczo-przemysłowe, rowery, skutery, sprzęt do fitness i siłowni, kosiarki, odśnieżarki i akcesoria do tego sprzętu.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Gminy Dębica.

Góra strony

 


Dynów, województwo podkarpackie, Karta Dużej Rodziny 3+

aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od 2 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym – zamieszkujący na terenie miasta Dynów, składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta, wydawana bezpłatnie i zachowuje ważność przez jeden rok. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Od początku funkcjonowania programu wydano 46 kart.
Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS w Dynowie.

Góra strony

 


Krasiczyn, województwo podkarpackie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja:  19 czerwca 2014 r.

Karta  Dużej Rodziny wydawana jest od  7 stycznia 2014 roku. Kartę mogą otrzymać rodziny mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę, zamieszkałe na terenie gminy Krasiczyn. Koordynatorem Programu jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna na okres roku tj. od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych obejmują zniżki:

W programie wydano 171 kart dla 30 rodzin.
Więcej o karcie: link do uchwały Rady Gminy.

Góra strony

 


Krosno, województwo podkarpackie, Karty Rodziny Trzy Plus

aktualizacja:  19 czerwca 2014 r.

Karta Rodziny „Trzy Plus” wydawana jest od  1 grudnia 2013 roku. Kartę może otrzymać rodzina wielodzietna składająca się z rodziców lub jednego rodzica, mająca na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub do 26 roku życia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej. Koordynatorem Programu jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Karta wydawana jest w formie papierowej i zawiera także wykaz członków rodziny uprawnionej do zniżek. Do Karty dołączone zostają kupony punktowe o wartości stanowiącej iloczyn liczby członków rodziny i liczby punktów określonych przez Prezydenta Miasta przypadających na jednego członka rodziny z tytułu przyznanych zniżek. Przyjmuje się, że 1 punkt przeliczeniowy stanowi równowartość 1 zł.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu prowadzący działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. bezpłatne wejściówki na mecze lokalnej drużyny siatkarskiej, zniżki w opłatach za zajęcia sportowe, za kursy językowe, terapię logopedyczną, za korepetycje z języka polskiego, rabat na usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Podatno posiadacze Karty mogą taniej kupić wydawnictwa książkowe, podręczniki oraz wybrane towary z oferty hipermarketu przemysłowego. 
Więcej o karcie na stronach Urzędu Miasta Krosna.

Góra strony

 


Leżajsk, województwo podkarpackie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 18 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny  wydawana jest od 22 stycznia 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zameldowanym na terenie gminy Leżajsk, mającym na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Koordynatorem programu jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność na okres do 31 grudnia 2014 roku.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach powiązanych z samorządem:

Ponadto partnerzy Karty prowadzący działalność gospodarczą oferują jej posiadaczom m.in. zniżki w składkach członkowskich w lokalnym klubie sportowym, wstęp na sale zabaw, na opiekę nad dziećmi, na wypożyczanie okolicznościowych strojów dla dzieci, organizację imprez rodzinnych i na usługi fotograficzne. Posiadacze karty mogą też taniej kupić m.in. książki, podręczniki i artykuły szkolne, artykuły dla dzieci, artykuły spożywczo-przemysłowe, wybrane artykuły w hipermarkecie przemysłowym i abonament za dostęp do Internetu.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Leżajsk.

Góra strony

 


Mielec, województwo podkarpackie, Mielecka Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 10 lipca 2014 r.

Mielecka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 5 maja 2014 roku. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec i rozliczające się z podatku dochodowego na rzecz Gminy, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) oraz bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Koordynatorem programu jest Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Karta  wydawana jest bezpłatnie. Data ważności uprawnienia zostaje ustalona przez koordynatora programu i przy personalizacji Karty automatycznie zostaje zapisana na Karcie. Kartę wydaje się dla każdego uprawnionego członka rodziny z osobna z wyłączeniem dzieci do lat 4.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu prowadzący działalność gospodarcza oferują posiadaczom Karty m.in. rabaty na zajęcia muzykoterapii i nauki gry na instrumentach muzycznych, zniżki na kursy językowe, na zajęcia w akademiach sportowych, na zajęcia fitness, rabaty na usługi fotograficzne i poligraficzne.
Więcej o karcie na stronach Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Góra strony

 


Ropczyce, województwo podkarpackie, Karta Rodziny Wielodzietnej 3 plus

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ wydawana jest od 12 lutego 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny, które zamieszkują i są zameldowane na terenie Gminy Ropczyce, w których na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia –  jeżeli dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na okres jednego roku, od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. preferencyjne warunki zakładania konta bankowego i udzielania kredytów bankowych, rabaty na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, na zakup leków, na usługi weterynaryjne, na towary znajdujące się w ofercie hipermarketu ogrodniczego, na podręczniki, książki, art. papiernicze i usługi kserograficzne.
W ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania programu Kartę odebrało 1727 osób z 319 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

Góra strony

 


Rzeszów, województwo podkarpackie, Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza

aktualizacja: 1 września 2014 r.

Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” wydawana jest od 4 listopada 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne i zastępcze zamieszkałe i zameldowane na terenie miasta Rzeszowa, składające się z rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje do 25 roku życia, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców/rodzica, bez ograniczenia wieku. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną imienną kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie, a okres ważności Karty upływa z dniem przekroczenia przez jedno lub więcej dzieci wieku uprawniającego rodzinę lub jej poszczególnych członków do wydania Karty.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżkowe bilety do kina, rabaty na usługi niepublicznego przedszkola, na laboratoryjne badania medyczne, na kursy językowe, na naukę tańca, na doradztwo i usługi podatkowo-księgowe, na usługi fryzjersko-kosmetyczne, fotograficzne, weterynaryjne, zegarmistrzowskie, kaletnicze, szewskie, zniżki na naprawę sprzętu komputerowego, na ubezpieczenia mienia i pojazdów i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.

Góra strony

 


Strzyżów, województwo podkarpackie, Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 1 grudnia 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Strzyżów, także zastępcze, składające się z rodziców lub jednego rodzica, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Realizatorem Programu jest Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje bezpłatnie własną Kartę. Karta jest ważna 12 miesięcy od daty wydania.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partner programu oferuje posiadaczom Karty zniżki na podręczniki szkolne oraz  na artykuły szkolne i papiernicze.
Więcej o karcie na stronach internetowych CSTiR w Strzyżowie.

Góra strony

 

 

Jarosław, województwo podkarpackie, Jarosławska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Jarosławska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od  czerwca 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, również zastępczym oraz rodzinnym Domom Dziecka z Jarosławia, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują. Koordynatorem programu jest miejski ośrodek pomocy społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez okres do pięciu lat od chwili wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosławia.

Góra strony

 

 

Jasło, województwo podkarpackie, Jasielska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 18 czerwca 2014 r.

Jasielska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 9 maja 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, również zastępczym, zamieszkałym w Jaśle pod wspólnym adresem, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują. a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku. Koordynatorem programu jest Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od daty wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Więcej o karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Jasło.

Góra strony

 

 

Brzozów, województwo podkarpackie, Brzozowska Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Brzozowska Karta Rodziny Trzy + wydawana jest od 1 maja 2014 r. Operatorem programu jest  Wydział Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, przez które rozumie się rodziny zamieszkałe i zameldowaną na terenie gminy, składającym się z rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego, którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje – do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieka rodzica – bez ograniczeń wieku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę. Okres jej ważności określony jest ostatnią datą poświadczoną na karcie urzędową pieczęcią.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Więcej o Karcie na stronach internetowych urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.