Województwo opolskie

Na obszarze całego województwa opolskiego funkcjonuje "Opolska Karta Rodziny i Seniora".

 

Ponadto funkcjonują karty prowadzone przez samorządy lokalne.

 

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

  1. Głuchołazy,
  2. Kędzierzyn-Koźle,
  3. Kluczbork,
  4. Krapkowice,
  5. Opole,
  6. Zawadzkie.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Województwo opolskie, Opolska Karta Rodziny i Seniora

aktualizacja: 25 czerwca 2015 r.

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest od kwietnia 2014 roku. Kartę mogą otrzymać rodziny zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi – z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przysługuje też seniorom: osobom, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim. Koordynatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej. Okres ważności karty wynosi maksimum 24 miesiące.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy biznesowi Programu (135 firm) oferują posiadaczom karty m.in. zniżki na usługi stomatologiczne, treningi psychofizyczne, masaże i rehabilitację dzieci i dorosłych, fizjoterapię, na indywidualne porady dotyczące życia rodzinnego – w tym dla rodzin zastępczych – na pobyty sanatoryjne, pobyty wypoczynkowe, na rodzinne imprezy turystyczne, zwolnienie z opłaty wpisowej w szkole muzycznej, rabaty na szkolenia i kursy w centrum edukacyjnym, zniżki w niepublicznych szkołach wyższych, rabat na zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,  na opiekę nad dziećmi, na kursy języków obcych, kursy na prawo jazdy, na tłumaczenia, ubezpieczenia majątkowe, na usługi księgowe, gastronomiczne i hotelowe, usługi optyczne i okulistyczne, na przewozy taxi, usługi fryzjerskie, naprawy samochodów, na sprzedaż i naprawę sprzętu komputerowego, na energię elektryczną i inne. Posiadacze karty mogą też taniej zakupić artykuły dla dzieci, odzież i obuwie sportowe, książki, podręczniki, artykuły papiernicze, gry, kwiaty, kosmetyki, artykuły jubilerskie, drzwi, okna, parapety, meble, kolektory słoneczne i inne.
Do maja 2015 roku wydano ponad 29 tysięcy kart.

 

Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim podpisały 64 samorządy gminne z terenu woj. opolskiego:

 

 Bierawa Kietrz Otmuchów
 Biała  Kluczbork  Ozimek
 Brzeg  Kolonowskie  Pawłowiczki
 Baborów  Komprachcice  Polska Cerkiew
 Byczyna  Korfantów  Paczków
 Branice  Krapkowice  Prudnik
 Chrząstkowice  Niemodlin  Pokój
 Cisk  Strzelce Opolskie  Popielów
 Dobrodzień  Tarnów Opolski  Reńska Wieś
 Dąbrowa  Pakosławice  Świerczów
 Dobrzeń Wielki  Lubrza  Skoroszyce
 Domaszowice  Lubsza  Rudniki
 Grodków  Leśnica  Skarbimierz
 Głogówek  Lewin Brzeski  Ujazd
 Głubczyce  Murów  Wilków
 Głuchołazy  Łambinowice  Wołczyn
 Gogolin  Łubniany  Walce
 Gorzów Śląski  Nysa  Tułowice
 Izbicko  Opole  Turawa
 Jemielnica  Olesno  Zawadzkie
 Kędzierzyn-Koźle  Olszanka  Zdzieszowice

 

Więcej o karcie na stronach internetowych Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.

Góra strony

 

 

Kluczbork, województwo opolskie, Kluczbork dla rodziny +
aktualizacja: 14 lutego 2014 r.

Karta Programu „Kluczbork dla Rodziny +” wydawana jest od 1 grudnia 2013 roku. Kartę może otrzymać rodzina zamieszkała na terenie Gminy Kluczbork, posiadająca 3 lub więcej dzieci lub też 1 dziecko niepełnosprawne albo z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole, to do 21 roku życia. Operatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest najdłużej na 3 lata, maksymalnie do 31 grudnia 2016 roku. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty możliwość korzystania z ulg i rabatów na usługi psychologiczne, medyczne, zajęcia dla dzieci na placu zabaw, naukę języków obcych, tłumaczenia, usługi bankowe (m.in. preferencyjne oprocentowanie kredytów gotówkowych, niższe opłaty za prowadzenie konta), zniżki na pobyt w ośrodku wypoczynkowym, na naukę pływania, usługi optyczne, gastronomiczne, fryzjerskie. Ponadto mogą korzystać z preferencyjnych warunków przy zakupie wyrobów piekarniczych, artykułów sportowych i turystycznych, okularów i wyrobów kamieniarskich.

W  2013 roku wydano 1405 Kart.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Góra strony

 

 

Głuchołazy, województwo opolskie, Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+

aktualizacja: 16 czerwca 2014 r.

Karta Programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” wydawana jest od 2 stycznia 2013 roku. Koordynatorem programu Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 18, a jeśli kontynuują naukę to do lat 26, rodzinom zastępczym, rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz wszystkim osobom o takim stopniu niepełnosprawności zamieszkującym na terenie gminy Głuchołazy. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do 31 grudnia 2014 r. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. możliwość nieodpłatnego korzystania z  porad prawnych w Centrum Wolontariatu, zniżki w opłatach za udział w turnusach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych organizowanych przez organizację pozarządową – w tym w pobytach połączonych z bezpłatną nauką obsługi komputera, na zabiegi fizjoterapii, rabaty w opłatach za udział w kursach językowych, za zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, rabat na usługi pośrednictwa i doradztwo w obrocie nieruchomościami, na wszystkie towary dostępne w supermarkecie budowlanym, na usługi gastronomiczne i fryzjerskie. Ponadto posiadacze karty mogą taniej zakupić np. odzież, artykuły papiernicze, wyposażenie szkolne, meble, okna i drzwi, opakowania jednorazowe i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Góra strony

 

 

Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie, DlaRodziny Trzy Plus

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Karta Dla Rodziny 3+ wydawana jest od czerwca 2013 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zamieszkałym wspólnie i zameldowanym na pobyt stały na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, składającym się z rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie z terminem ważności jeden rok od daty wystawienia. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu prowadzący komercyjną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. rabaty na kursy językowe, wstęp na salę zabaw, organizację rodzinnych imprez okolicznościowych, usługi remontowo-budowlane, hydrauliczne, optyczne, kosmetyczne i fryzjerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić meble, rowery i akcesoria rowerowe.  
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Góra strony

 

 

Krapkowice, województwo opolskie, Krapkowicka Karta Rodziny

aktualizacja: 1 marca 2014 r.

Krapkowicka Karta Rodziny wydawana jest od stycznia 2014 r. Kartę mogą otrzymać członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zameldowani na pobyt stały i zamieszkali na terenie Gminy Krapkowice bez względu na kryterium dochodowe. Podstawowym kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole lub studiuje, to do 26 roku życia. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie na okres do końca roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty zniżki na kursy na prawo jazdy, na zakup szaf i mebli kuchennych, na noclegi w ośrodku agroturystycznym, na zakup leków i parafarmaceutyków.
Wydano blisko 500 kart.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Góra strony

 

 

Opole, województwo opolskie, Karta Opolska Rodzina

aktualizacja: 1 marca 2014 r.

Karta Opolska Rodzina wydawana jest od 15 stycznia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Opola, rodzice/opiekunowie prawni, którzy rozliczają się z podatku dochodowego w Opolu, posiadający  na utrzymaniu jedno i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres do końca roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek. Wydanie Karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych polegają na przyznaniu posiadaczom karty prawa do zakupu biletu wstępu za 1 zł:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty zniżki na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia sportowe, relaksacyjne, na rodzinną terapię psychofizyczną, usługi medyczne, wypoczynek nad morzem, zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, organizacje imprez okolicznościowych, usługi gastronomiczne, na instalacje i naprawy komputera, na usługi prawnicze, korepetycje, tłumaczenia, kursy językowe i kursy na prawo jazdy, usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Ponadto posiadacze Karty mogą po niższej cenie zakupić książki, gry edukacyjne, meble, abonament na Internet czy skorzystać z groty solnej.
Do dnia 1 marca 2014 r. złożonych było 7406 wniosków o wydanie karty od 3595 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Opole.

Góra strony

 

 

Zawadzkie, województwo opolskie, Karta "Duża Rodzina 4+"

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Duża Rodzina 4+ wydawana jest od kwietnia 2012 r. Kartę mogą otrzymać rodziny zamieszkujące na trenie Gminy Zawadzkie, mające na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Urząd Miejski. Własną, indywidualną Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny. Maksymalny okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy. Ważność Karty wygasa 31 grudnia roku, w którym złożono wniosek o jej wydanie.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom karty m.in. zniżki na laboratoryjne badania medyczne, na prowadzenie bez opłat rachunków i zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty do rachunku, zwolnienie z prowizji od dokonywanych wpłat w kasach banku związanych z gospodarstwem domowym (telefon, energia, czynsz, usługi komunalne itp.), usługi budowlane, transportowe, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy żywnościowej od organizacji charytatywnej,  bezpłatne karnety na mecze lokalnej sekcji piłki ręcznej, zniżki w opłatach członkowskich i bezpłatny wstęp na imprezy klubu sportów walki. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej kupić artykuły spożywcze, przemysłowe, książki i wydawnictwa książkowe, artykuły papiernicze, odzież, kwiaty, artykuły budowlane, materiały opałowe i inne. 
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Zawadzkie.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.