Województwo lubuskie

Na obszarze całego województwa lubuskiego funkcjonuje Lubuska Karta Dużej Rodziny.

 

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

  1. Deszczno,
  2. Gorzów Wielkopolski,
  3. Gubin,
  4. Kostrzyn nad Odrą,
  5. Lubniewice,
  6. Międzyrzecz,
  7. Sulechów,
  8. Witnica,
  9. Zbąszynek,
  10. Zielona Góra.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 

Województwo lubuskie, Lubuska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 lipca 2014 r.

Lubuska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 19 maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, rozumiane jako rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa lubuskiego, mający na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Koordynatorem programu jest regionalny ośrodek polityki społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 24 miesięcy od daty wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na gry, koncerty, imprezy kulturalne, kręgle i na korzystanie z sali zabaw.
Więcej o karcie na stronach internetowych ROPS w Zielonej Górze.

Góra strony

 

 

Deszczno, województwo lubuskie, Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.
 

Karta Rodziny 3+ funkcjonuje od 1 maja 2015 r. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Deszczno rodzicom/opiekunom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej w trybie dziennym. Każdy uprawniony otrzymuje imienna kartę z oznaczoną datą ważności.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Ponadto biznesowi partnerzy karty oferują jej posiadaczom m.in. zniżki na kursy języków obcych, na zakup podręczników, zakupy leków nierefundowanych oraz suplementy diety, galanterii ogrodowej, opału, roślin ozdobnych, rolet, na organizację imprez rodzinnych, usługi stomatologiczne, hotelarskie, gastronomiczne, na naprawy samochodowe, na zakup mebli, artykułów dekoracyjnych, rabaty na transport rzeczy, na przewozy taxi i inne.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

 

 

Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina wielodzietna, w tym rodzina zastępcza, zamieszkująca pod wspólnym adresem na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, składająca się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Karta, wydawana bezpłatnie, jest ważna do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżkowe bilety wstępu na koncerty w klubie muzycznym, na baseny i siłownie,, zniżki na konsultacje medyczne, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne, usługi stomatologiczne, szczepienia ochronne, trening umiejętności wychowawczych, terapię sensoryczną dla dzieci, kursy: tańca, kursy językowe, zawodowe, tłumaczenia, zniżki na zakup urządzeń grzewczych. Ponadto karta uprawnia do zniżek m.in. przy zakupie artykułów papierniczych, wydawnictw i książek, plecaków, tornistrów i toreb.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta  601 osób ze 155 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Góra strony

 


Gubin, województwo lubuskie, Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 27 marca 2014 r.

Karta  Rodzina 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom, także zastępczym, mieszkającym na terenie miasta Gubina, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta  jest ważna trzy lata od daty jej wydania. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Aktualnie z Karty korzysta  55 rodzin, którym wydano  272 karty.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie.

Góra strony

 

 

Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.
 

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji – niezależnie od sytuacji materialnej. Każdy uprawniony otrzymuje imienna kartę, ważną do dwóch lat.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m. in. ulgi w niepublicznych przedszkolach oraz zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Góra strony

 

 

Lubniewice, województwo lubuskie, Lubniewicka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.
 

Lubniewicka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od kwietnia 2015 r. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej (w trybie dziennym). Każdy uprawniony otrzymuje imienną kartę, ważną w danym roku kalendarzowym.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Góra strony

 

 

Międzyrzecz, województwo lubuskie, Międzyrzecka Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Międzyrzecka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od kwietnia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zamieszkałym na terenie gminy Międzyrzecz, składającym się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko studiuje, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.Karta, jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partner biznesowy programu – wydawnictwo książkowe – oferuje posiadaczom Karty 50% zniżki na wydawane przez siebie książki.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Góra strony

 

 

Witnica, województwo lubuskie, Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 28 marca 2014 r.

Karta Rodziny 3+ wydawana jest od grudnia 2013 r. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły średniej (w trybie dziennym). Przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Witnica. Oznacza to, że  wszystkie dzieci i przynajmniej jeden z rodziców winien być zameldowany na terenie Gminy Witnica na pobyt stały. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Kartę odebrały dotychczas 123 rodziny.
Więcej o Karcie na stronach internetowych MGOPS w Witnicy.

Góra strony

 

 

Sulechów, województwo lubuskie, Karta Sulechowska Rodzina 3+

aktualizacja: 28 marca 2014 r.

Karta Sulechowska Rodzina 3+ wydawana jest od 10 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom, których członkowie zamieszkują na terenie Gminy Sulechów, składającym się z rodziców/opiekunów prawnych (lub jednego rodzica/opiekuna prawnego), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok. Kartę indywidualna otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny, który ukończył 13 lat.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom karty m.in. zwolnienia i zniżki w opłatach za czesne i wpisowe oraz zwolnienie z opłaty za posiłek w niepublicznych przedszkolach, zniżki na usługi tłumaczenia, opiekę stomatologiczną, weterynaryjną, ulgowe bilety wstępu do sali zabaw, zniżki na organizację imprez rodzinnych, na zakup wyposażenia domu i gospodarstwa domowego, zakup podręczników, pomocy edukacyjnych, książek, zabawek, sprzętu i akcesoriów komputerowych.
Kartę odebrało dotychczas 245 osób z 89 rodzin. Liczba osób uprawnionych do korzystania ze zniżek wynosi 449.
Więcej o Karcie na stronach Urzędu Miejskiego Sulechów.

Góra strony

 

 

Zielona Góra, województwo lubuskie, Karta Zielonogórskiej Rodziny - ZGrana Rodzina

aktualizacja: 11 kwietnia 2014 r.

Karta ZGrana Rodzina wydawana jest od początku stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry, którzy są w mieście zameldowani i jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do 31 grudnia 2014 r. Karty są imienne i wystawiane oddzielne na każdego rodzica, który w sposób niezależny może korzystać z niej z dzieckiem. Każde dziecko do czasu ukończenia 18 roku życia jest wpisane na kartę rodzica, dodatkowo powyżej 13 roku życia dziecko będzie mogło otrzymać własną kartę i korzystać z niej samodzielnie, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zwolnienia z opłaty za wpisowe do niepublicznej szkoły podstawowej,  zniżki na usługi psychologów, logopedów, pedagogów, na zajęcia rozwojowe dla dzieci, usługi prawne, porady żywieniowe, korepetycje, kursy: językowe, tańca, nurkowania, naukę gry na instrumentach, zajęcia wokalne, wstęp na sale zabaw i organizację imprez okolicznościowych, na opiekę stomatologiczną, rabaty na usługi optyczne, projektowanie wnętrz, na treningi sportowe, zajęcia relaksacyjne, naprawę sprzętu komputerowego, na wczasy agroturystyczne, usługi hotelowe, gastronomiczne, fotograficzne, szewskie, na przewozy taxi, usługi fryzjerskie, florystyczne, zniżkowy wstęp na łowiska. Ponadto posiadacze karty po niższych cenach mogą zakupić żywność, odzież, obuwie – także profilaktyczne – sprzęt rehabilitacyjny, podręczniki, książki, gry, artykuły budowlane, meble, wyposażenie wnętrz, rowery i skutery, akcesoria fotograficzne, optyczne, foteliki samochodowe i inne.
W programie złożono dotychczas 14 tys. wniosków o wydanie Karty.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu ZGrana Rodzina.

Góra strony

 

 

Zbąszynek, województwo lubuskie, Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5+”
aktualizacja: 10 września 2014 r.

Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5+” wydawana jest od 1 kwietnia 2014 r. Koordynatorem programu jest Referat Oświaty Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym zameldowanym oraz zamieszkałym na terenie Gminy Zbąszynek, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres na okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Każdy uprawniony powyżej 4. roku życia otrzymuje własną, indywidualną kartę. Młodsze dzieci korzystają z uprawnień na podstawie karty rodzica.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

Ponadto partnerzy biznesowi programu prowadzący własną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. niższe opłaty w niepublicznych przedszkolach, zniżki w opłatach za zajęcia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne, za usługi fryzjerskie, optyczne, gastronomiczne, budowlane. Ponadto można też taniej kupić żywność, kwiaty, okulary optyczne, materiały budowlane i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Góra strony

 

 

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.