Niedziela, 3 listopada 2013

Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości pogrzebowych śp. Tadeusza Mazowieckiego

Żegnamy Tadeusza Mazowieckiego – premiera czasu przełomu ustrojowego w naszym kraju, architekta i budowniczego konstrukcji gmachu naszego niepodległego, demokratycznego państwa polskiego.

 
Żegnamy naszego premiera!
 

 

Żegnam Cię Tadeuszu w imieniu całego państwa, jego władz i jego instytucji, żegnam w imieniu Marszałków Sejmu i Senatu, w imieniu Premiera polskiego rządu.

 

Żegnam Cię w imieniu wielu, wielu osób, które miały szczęście spotkać się z Tobą i iść tą samą solidarnościową drogą ku polskiej wolności i poprzez polską wolność.

 

Tych wszystkich, którzy mogli uczyć się Twojej mądrej odwagi, Twoich prostych, ale jakże wymagających i jakże trudnych zasad,

- że konieczna jest odpowiedzialność za słowa i czyny.

- że trzeba dążyć do dobra wspólnego a nie tylko do zaspakajania aspiracji jednostek czy partii.

- że szacunek należy się każdemu – także politycznym adwersarzom czy przeciwnikom.

- że jak mówiłeś: „Można się różnić, można się spierać. Nie można się nienawidzić”.

- że trzeba nie szukać wrogów, ale chętnych do wspólnej pracy na rzecz Ojczyzny.

- że wiara, szczególnie w naszym kraju, była i jest źródłem siły mobilizującej ludzi do działania na rzecz dobra.

- że społeczeństwu potrzebne są autorytety, a nie mentorzy.

- że władzę sprawuje się po to, by podejmować najtrudniejsze nawet decyzje, jeśli tego wymaga przyszłość kraju i przyszłość narodu.

- że można w polityce być i przyzwoitym, i skutecznym jednocześnie.

- że osobista skromność w połączeniu z postawą służby czynią polityków wartościowymi w oczach ich współobywateli.

 

Wspominając czasy trudnych początków: politycznego, moralnego i ekonomicznego bankructwa PRLu, Tadeusz Mazowiecki powiedział: „Miałem w sobie silne przekonanie, że się uda. Że na gruzach zbudujemy fundament nowego państwa. Że to musi się udać!”

 

Udało się! Wszyscy pamiętamy jednak jak ciężko było ową wiarę utrzymać na początku przemian. Pamiętamy jak bolesne były konieczne i trudne zmiany. Pamiętamy też jak bolesne i często wyjątkowo niesprawiedliwe były polityczne ataki i zarzuty formułowane wtedy a powtarzane czasem i do dnia dzisiejszego.

 

Po dwudziestu czterech latach widzimy jednak, że fundament i konstrukcja gmachu wolnej Polski wzniesione w czasach rządów Tadeusza Mazowieckiego okazały się niezwykle mocne. Okazały się odporne na późniejsze podmuchy politycznych wiatrów, a nawet huraganów. Przetrwały do dzisiaj i to dzięki nim gmach polskiej wolności rozwija się nadal i nadal rośnie w górę. Zarówno krytycy, jak i życzliwi następcy premiera Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera powojennej Polski mogli i chcieli ten gmach uzupełniać. Mogli dobudowywać kolejne piętra budowli, opartej na trwałych fundamentach demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej i na orientacji ku Europie, ku światu zachodniemu. Nie sposób było bowiem zaprzeczyć logice konstrukcji i pięknu wznoszonego gmachu.

 

Siłę tych fundamentów widać do dzisiaj. W przyszłym roku obchodzić będziemy 25-lecie odzyskania wolności. Ten szczególny rok będziemy obchodzili bez Tadeusza Mazowieckiego, ale jestem pewien, że właśnie Jego brak jeszcze bardziej uwydatni Jego zasługi dla Polski. Jestem pewien, że ukaże wielkość osiągnięć i siłę gmachu państwa polskiego wznoszonego przez nas wszystkich, przez wszystkie kolejne ekipy, przez wszystkich prezydentów, przez cały narów, przez te całe długie 25 lat wolności. Gmachu, którego fundamentem było i jest nadal to wszystko, co zostało zrobione dla Polski w pierwszych 16 miesiącach jej wolności, w ciągu 16 miesięcy rządu Tadeusza Mazowieckiego.

 

Ze wzruszeniem, że to mnie przypada wypowiedzenie uświęconych tradycją słów, wypowiadam je z pełnym przekonaniem i z sercem przepełnionym wdzięcznością – Tadeusz Mazowiecki dobrze zasłużył się Polsce!

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.