Niedziela, 4 sierpnia 2013

List w 90. rocznicę ustanowienia Święta Wojska Polskiego

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

90. rocznicy ustanowienia Święta Wojska Polskiego

w Korczynie

 

Szanowni Państwo!

 

Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza.(…) W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski. Tymi słowami 4 sierpnia 1923 roku generał broni, minister spraw wojskowych w rządzie odrodzonej Rzeczypospolitej, Stanisław Szeptycki, ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego.

 

Szef Sztabu Generalnego armii polskiej w roku 1918, dowódca 4 Armii w wojnie 1920 roku znał wagę tego zwycięstwa nad bolszewikami dla historii Polski i Europy. Wiedział też, że jego świętowanie ma kluczowe znaczenie dla morale wojska w odradzającym się państwie. Dlatego wzniósł się ponad osobisty konflikt z Józefem Piłsudskim i datę Bitwy Warszawskiej związał na trwałe z upamiętnianiem bohaterstwa Polskich Sił Zbrojnych.

 

Bitwa Warszawska ocaliła Rzeczpospolitą. Zatrzymała bolszewicką armię i powściągnęła jej polityczne cele. Polska, która ledwo odzyskała suwerenność i państwowy byt po długiej niewoli, od razu zaznaczyła swoją pozycję w Europie. Uczynili to wspaniali polscy żołnierze. Nie raz jeszcze musieli dać świadectwo niezłomnej postawy i heroizmu.

 

W dniu Święta Polskiego Żołnierza do dziś wdzięczną pamięcią otaczamy Jego ofiarne walki, które sprawiły, że Polska jest wolnym krajem, niepodległym narodem i suwerennym państwem.

 

Generał Szeptycki pozostaje dla nas wzorem mądrego patriotyzmu, lojalności i oddania niepodległemu państwu polskiemu. Odzyskanie i umocnienie odrodzonej państwowości zawdzięczamy także jemu. Dlatego z radością przyjąłem informację, że 90. rocznicę ustanowienia przez niego Święta Wojska Polskiego postanowili Państwo uczcić tu, gdzie był dziedzicem i gdzie został pochowany. Wszystkim organizatorom uroczystości w Korczynie bardzo dziękuję. Pozdrawiam uczestników. Serdeczne myśli kieruję do przedstawicieli rodziny Szeptyckich, którzy spotykają się tu na zjeździe rodowym.

 

Chciałbym, aby pamięć o Polakach wybitnych, takich jak generał Stanisław Szeptycki, była inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. Aby w naszej pracy, w naszych działaniach, wyrażała się wdzięczność wolnej Ojczyzny, której Generał służył całe życie.

 

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.