Wtorek, 30 grudnia 2014

Rok 2014 w liczbach

Wśród priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego w 2014 r., m.in. ze względu na sytuację na Ukrainie, pierwszoplanową rolę odgrywało BEZPIECZEŃSTWO. W 2014 r. Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP, wyszedł z inicjatywą podwyższenia wydatków na obronność do 2% PKB, które powinny zacząć obowiązywać od 2016 r., a dzięki jego zaangażowaniu podczas szczytu NATO w Newport zapadły korzystne dla Polski decyzje dotyczące m.in.: ciągłej obecności sił sojuszniczych w Polsce i innych państwach regionu, powstania Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (tzw. „szpicy”), czy wzmocnienia planów ewentualnościowych (czyli scenariuszy reakcji na zagrożenie konkretnych państw).

 

W obszarze NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU kluczowe były obchody 25 lat Wolności, obejmujące ponad 400 wydarzeń krajowych i 200 międzynarodowych, w tym uroczystości z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. z udziałem m.in. prezydentów: Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec oraz ponad 30 zagranicznych delegacji.

 

W ramach obszaru RODZINA z inspiracji Prezydenta Komorowskiego w 2014 r. stworzona została Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin. Efektem dyskusji nad zmianami w rozliczaniu PIT zainicjowanej przez Kancelarię Prezydenta było przyjęcie przez Sejm nowelizacji umożliwiającej najmniej zarabiającym rodzinom pełne wykorzystanie ulg na dzieci, z czego skorzysta ok. miliona rodzin i dwa miliony dzieci. Celem opracowanej w Kancelarii Prezydenta i skierowanej w grudniu 2014 r. do konsultacji społecznych nowelizacji Kodeksu pracy (tzw. ustawa rodzinna), jest natomiast wprowadzenie rozwiązań sprzyjających łączeniu życia zawodowego i rodzinnego.

 

Konsekwentnie wspierając KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI w 2014 r. Prezydent zgłosił projekt nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzający zasadę in dubio pro tributario, według której wątpliwości odnoszące się do przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Wzmacnianiu konkurencyjności polskiej gospodarki służą także organizowane w czasie wizyt zagranicznych Prezydenta RP lub podczas wizyt głów obcych państw w Polsce, fora i seminaria gospodarcze.

 

Dbając o DOBRE PRAWO Prezydent kontynuował pozytywne zaangażowanie w proces legislacyjny. Wyzwaniem pozostaje upraszczanie bądź likwidacja zbędnych przepisów, dlatego Prezydent zgłasza inicjatywy ustawodawcze tylko w kluczowych obszarach. W 2014 r. Bronisław Komorowski zgłosił inicjatywy proobywatelskie, obejmujące m.in.: nowelizację ordynacji podatkowej, nowelizację Kodeksu pracy i nowelizację ustawy o stowarzyszeniach.

 

Prowadząc DIALOG z Polakami, Prezydent w 2014 r. m.in. w ramach wizyt krajowych odwiedził blisko 80 miejscowości.

 

STATYSTYKI
 

Prezydent RP Bronisław Komorowski od 1 STYCZNIA do 20 GRUDNIA 2014 r. :

ZOBACZ PEŁNE PODSUMOWANIE 2014 ROKU oraz GALERIĘ ROK W OBIEKTYWIE

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.