Środa, 10 lipca 2013

Proobywatelskie projekty dot. zmian w sądach i TK

Podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał pisma przedkładające do Marszałka Sejmu RP projekty trzech inicjatyw ustawodawczych: nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany przepisów o Sądzie Najwyższym. Przekazane do Sejmu ustawy mają wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania tych instytucji i przyspieszenie rozpatrywania spraw.

 

Są to projekty proobywatelskie, które mają zasadniczo usprawnić pracę sądów i trybunału.Zobacz także:Prezydent proponuje przywrócenie asesora sądowego"Udało się znaleźć zdrowy, racjonalny kompromis"

 

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprości i usprawni postępowanie zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i NSA. Wprowadza także regulacje przyznające sądom administracyjnym kompetencje do określania w wyroku sposobu załatwienia sprawy; zakłada blok zmian dotyczących pomocy prawnej, w szczególności zmiany dotyczące usprawnienia procedury wyznaczania pełnomocników z urzędu czy rozszerzenia zakresu zwolnień z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 

Projekt dotyczący sądów administracyjnych - jak mówił Bronisław Komorowski - w istotny sposób nie tylko uprości procedury, lecz da sądom możliwość podejmowania decyzji w rozstrzygających kwestiach, bez odsyłania obywateli do urzędów. Zdaniem prezydenta skróci to "pewną mitręgę i sądową, i administracyjną".

 

Prezydent przekazał do Sejmu również projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ze względu na szeroki zakres zmian niezbędne było przygotowanie zupełnie nowego aktu prawnego. Jego celem jest m.in. usprawnienie prowadzenia postępowań czy wprowadzenie przejrzystego trybu doboru kandydatów na sędziów. W przypadku spraw o niewielkim stopniu komplikacji, projekt umożliwia rozpatrywanie sprawy na posiedzeniu, a nie na rozprawie. Podpisany projekt określa także maksymalne terminy, w jakich po zamknięciu sprawy, powinien zostać wydany wraz z uzasadnieniem wyrok – 3 miesiące w przypadku rozprawy i 1 miesiąc w przypadku posiedzenia.

 

W projekcie nowej ustawy o TK - jak mówił prezydent - chodzi o to, aby stworzyć realną możliwość szybszego rozpatrywania skarg. To także jest elementem przewlekającym i zwiększającym niepewność systemu prawnego - powiedział Bronisław Komorowski podczas uroczystości.

 

Bronisław Komorowski zaproponował także projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która podnosi granicę wieku sędziego Sądu Najwyższego. Zgodnie z prezydencką propozycją, wiek przejścia sędziego w stan spoczynku wydłużyłby się z obecnych 70. lat do 75 roku życia. Ta z pozoru niewielka zmiana, ma kluczowe znaczenie dla dalszego pełnienia służby sędziowskiej oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia sędziów SN.

 

Prezydent poinformował także o rozpoczęciu konsultacji dotyczących istoty funkcjonowania asesorów w polskim porządku prawnym. 

W środę w tej sprawie ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki i Krzysztof Hubert Łaszkiewicz spotkali się z przedstawicielami Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.Na czwartek zaplanowano kolejne rozmowy.  

 

Więcej o projektach ustaw w dziale Prawo>>

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.