Wtorek, 8 listopada 2011

Prezydent o wyzwaniach stojących przed Polską

- Jedynie odważne i roztropne działania pozwolą Polsce kontynuować stabilny rozwój gospodarczy, a także powiększać konkurencyjność naszego kraju na świecie – powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu.

 

Zobacz także:Wystąpienie Prezydenta RP przed Sejmem VII kadencji Prezydent wskazywał na wielkie wyzwania stojące przed Polską. Podkreślił, że pierwszym z wyzwań jest poprawa jakości funkcjonowania państwa. - Siła państwa, państwa demokratycznego zależy od jego sprawności i zaufania, jakim darzą go obywatele - powiedział Bronisław Komorowski.


Jako drugie wielkie wyzwanie prezydent wymienił problemy wynikające z zachodzących zmian demograficznych. Zwrócił uwagę, że musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby w przyszłości emerytury zapewniały samodzielność ekonomiczną osób starszych. Jak dodał, osiągnięcie tego celu wymaga wielu spójnych i całościowych działań.

 

- Musimy odpowiedzieć na zjawisko niskiej dzietności – podkreślił.  Zdaniem prezydenta, należy położyć jak największy nacisk na wspieranie odpowiedzialnego rodzicielstwa, zwłaszcza na ułatwienie młodym kobietom i młodym mężczyznom godzenia ról zawodowych i ról rodzinnych.

 

Bronisław Komorowski powiedział też, że dokończenia wymaga ważna reforma służby zdrowia.


 

 

Trzecim wielkim wyzwaniem wymienionym przez prezydenta jest kryzys i groźba osłabienia idei europejskiej. Bronisław Komorowski podkreślił, że musimy obronić przed skutkami kryzysu polski wzrost gospodarczy. - Odpowiedzią Polski na kryzys winny stać się działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego, redukcji długu publicznego, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki – zaznaczył.
 

- W ten sposób Polska osiągnie gotowość wejścia do strefy euro. I nie chodzi tu o obowiązujący sztywny kalendarz, lecz o świadomość nas wszystkich, że tędy wiedzie droga do dalszego rozwoju Polski. Warunkiem jest oczywiście opanowanie obecnego kryzysu - ocenił Bronisław Komorowski.

 

Zdaniem prezydenta, warto zatem powtarzać prostą prawdę, że bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się poza obszarem pogłębionej integracji europejskiej, a więc i poza szansą na odgrywanie istotnej, na miarę naszych narodowych aspiracji, roli w Europie i na świecie.
 

Jednocześnie prezydent zwrócił uwagę, że perspektywę wejścia Polski do strefy euro warto widzieć również przez pryzmat oczywistego mechanizmu, w którym proces przygotowawczy naszego akcesu do unii walutowej będzie stanowił istotny impuls na rzecz dobrego unowocześnienia kraju i zwiększenia naszej konkurencyjności.
 

Kończąc wystąpienie prezydent zauważył, że mamy przed sobą wyjątkowo długi okres bez wyborów. - A to - jak podkreślił - jest wielka szansa na podejmowanie spraw trudnych, ale wielkich.

 

- Życzę nam wszystkim, abyśmy w czas nadchodzący weszli z nadzieją i przekonaniem o lepszym jutrze, ze wzajemną życzliwością, z poczuciem wspólnoty i solidarności - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.