Piątek, 11 października 2019

Prezydent przestrzega przed cięciami w polityce spójności i protekcjonizmem

Cięcia w polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej oraz protekcjonizm odbiją się negatywnie na globalnym rozwoju gospodarczym UE i pogłębią różnice między państwami członkowskimi – ocenił Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu szefów państw Grupy Arraiolos w Atenach.

 

Zobacz także:Szczyt Grupy Arraiolos [PL/ENG]Na początku wystąpienia podczas pierwszej sesji spotkania Prezydent zaznaczył, że jest w „bardzo dobrym nastroju”, ponieważ w czwartek polska pisarka Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Jak podkreślił, jest to bardzo dobra informacja dla Polaków na całym świecie i także dla polskiego państwa.

 

Andrzej Duda jako kwestię fundamentalną dla przyszłości UE wskazał zrównywanie poziomów zamożności państw unijnych. Jak mówił, dotąd żaden z krajów, które dołączyły do UE w 2004 r., nie osiągnął średniego unijnego poziomu PKB na osobę. Według polskiego przywódcy, aby to zmienić, konieczne są: na poziomie krajowym – redukcja nierówności społecznych, a na poziomie europejskim – ambitna polityka spójności.

 

Prezydent podkreślił, że w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat poziom nierówności społecznych systematycznie spada. – Głównie dzięki temu, że nasze władze uczyniły z polityki społecznej, zwłaszcza polityki prorodzinnej, swój absolutny priorytet – powiedział.

 

Wskazywał, że na poziomie wspólnotowym to właśnie polityka spójności okazała się wyjątkowo skuteczna w niwelowaniu różnic między regionami UE. Jak zauważył, projekty finansowane w jej ramach pomogły utrzymać zadowalający poziom inwestycji publicznych w wielu państwach członkowskich podczas ostatniego kryzysu.

 

– Polityka spójności udowodniła tym samym, że aktywnie przeciwdziała cyklicznemu załamaniu koniunktury gospodarczej. Dlatego po raz kolejny wyrażam nadzieję, że w ramach Wieloletnich Ram Finansowych uda się wypracować budżet ambitny, godzący interesy największych płatników netto UE z największymi beneficjentami Polityki Spójności – powiedział polski przywódca.

 

Jak zaznaczył, cięcia w polityce spójności oraz Wspólnej Polityce Rolnej odbiją się negatywnie na globalnym rozwoju gospodarczym UE i pogłębią różnice rozwojowe między państwami członkowskimi.

 

Andrzej Duda przekonywał, że jeżeli UE chce skutecznie przygotować się na takie wyzwania, jak wojny celne i handlowe czy ekspansja ekonomiczna Chin, musi zwiększać wysiłki na rzecz wewnętrznej spójności, „a nie przyjmować rozwiązania, które w dłuższej perspektywie dzielą państwa na lepsze i gorsze, osłabiając cały obszar gospodarczy”.

 

Prezydent przestrzegał w tym kontekście przed protekcjonizmem w sektorze usług oraz wskazał na problem podwójnej jakości produktów w krajach UE. Według niego to właśnie po działaniach w obszarze wspólnego rynku „najwyraźniej widać, jak teoria ma się do praktyki, ile warte są deklaracje o przyjaźni i współpracy w ramach Wspólnoty”.

 

Wyraził ubolewanie, że wciąż nie udało się wypracować wspólnej regulacji liberalizującej dostęp do sektora usług na unijnym rynku. – Tak długo, jak przedsiębiorców usługowych z Polski, Czech, Słowenii czy Bułgarii przywódcy państw zachodnich określać będą jako „zagrożenie dumpingiem socjalnym” dla rodzimych firm, tak długo wszelkie deklaracje o naszym partnerstwie i przyjaźniach brzmieć będą fałszywie – oświadczył.

 

Jak dodał, „nie może być tak, że od chłonnych nowych rynków UE wymaga się pełnej dostępności, a jednocześnie przed naszymi usługodawcami nieformalnie zamyka się własne rynki, uciekając w protekcjonizm gospodarczy”. Wyraził nadzieję, że w nowym cyklu instytucjonalnym uda się ten protekcjonistyczny trend odwrócić.

 

Za kolejną „skazę” w funkcjonowaniu wspólnego rynku prezydent uznał problem podwójnej jakości produktów. – Z zadowoleniem przyjąłem ostatnią regulację PE i Rady, która nazywa problem po imieniu i chociaż nie rozwiązuje go całkowicie, jest krokiem we właściwym kierunku, by rynki Europy Środkowo-Wschodniej mogły importować żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą dokładnie tej samej jakości, co analogiczne produkty obecne na rynkach zachodnich – powiedział.

 

Odnosząc się do zagadnień migracji - kolejnej kwestii, która była tematem debaty prezydentów – Andrzej Duda podkreślił, że Polska z wielkim uznaniem traktuje ogromny wysiłek państw południa Europy wkładany w opanowanie kryzysu migracyjnego. Jak mówił, „to między innymi greckie i włoskie wyspy znalazły się na pierwszej linii migracyjnego „frontu”.

 

Wskazał jednocześnie, że Polska również przyjęła na siebie rolę państwa absorbującego falę migracji zza swojej wschodniej granicy. "Szacuje się, że w naszym kraju przebywa już ponad milion obywateli Ukrainy, państwa dotkniętego konfliktem zbrojnym. Przybywają do nas z nadzieją na lepszą przyszłość, a my nie zamykamy przed nimi naszych granic – mówił Prezydent.

 

Zaznaczył, że tylko w 2018 r. Polska wydała ponad 300 tys. pozwoleń na pracę dla migrantów spoza UE, czyli – jak dodał – najwięcej w całej Wspólnocie. Ponadto, zaznaczył Duda, Polska zaangażowała się w kilka mechanizmów pomocowych, skierowanych do kluczowych z punktu widzenia migracyjnego państw trzecich.

 

Jak mówił, od 2015 r. ponad tysiąc funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej wspiera partnerów z UE i państw trzecich. Ponadto oddelegowaliśmy 113 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców do wzmocnienia zasobów Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, na placówkach we Włoszech, Grecji, Bułgarii i na Cyprze.

 

Jednocześnie, mówił Prezydent, Polska kontynuowała wsparcie humanitarne w państwach trzecich, które od 2015 r. wyniosło 104,91 mln euro. – Szczególnym przykładem jest tu sfinansowanie przez nas, wspólnie z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, projektu zintegrowanego zarządzania granicami w Libii – mówił.

 

Andrzej Duda wyraził satysfakcję, że w nowej agendzie strategicznej na lata 2019-2024, przyjętej w czerwcu przez Radę Europejską znalazły się priorytety takie, jak skuteczniejsza kontrola granicy zewnętrznej UE, współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu czy zwalczanie nielegalnej migracji. Zapewnił, że „na tym kierunku UE może liczyć na dalsze pełne poparcie Polski”. (PAP)

Zobacz także:Szczyt Grupy Arraiolos [PL/ENG]

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.