Wtorek, 9 lutego 2021

II sesja plenarna „Odbudowa gospodarcza po COVID-19” – wystąpienie Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczynamy kolejny blok naszego spotkania poświęcony odbudowie gospodarek regionu w okresie po-pandemicznym. Cieszy mnie, że w tym trudnym okresie recesji gospodarczej wywołanej bezprecedensowym zagrożeniem, możemy spotkać się w grupie przyjaciół, aby omówić strategię „powrotu na właściwe tory”.

 

Cieszy mnie również, że możemy uczestniczyć w tej debacie właśnie tutaj, na polskim wybrzeżu Bałtyku. Bezkresny morski horyzont od zawsze pobudzał ludzką wyobraźnię. Jest metaforą nieograniczonych możliwości i swobody działania. Mam olbrzymią nadzieję, że atmosfera tego miejsca jest dla nas wszystkich inspirująca. Tej inspiracji, optymizmu i wiary w słuszność solidarnego działania potrzebujemy dziś w sposób szczególny. Potrzebują ich też nasi przedsiębiorcy tak bardzo dotknięci pandemicznymi ograniczeniami.


Szanowni Państwo,


Pozwólcie, że pomimo swojej pragmatycznej i realistycznej natury powołam się na optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju naszego regionu. Bank Światowy w opublikowanym w styczniu tego roku studium Global Economic Prospects przewiduje w bieżącym roku średnie tempo wzrostu gospodarek państw Europy Środkowej na poziomie 3,6% . Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to wynik niezwykły. Znajduje on jednak pokrycie w konkretnych politykach i instrumentach wypracowanych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i przez rządy oraz banki centralne państw naszego regionu.


Wartość pakietów wsparcia fiskalnego zaproponowanych przez władze państw Europy Środkowej wyniosły aż 9% ich PKB. Jeśli dołożymy do tego środki z funduszy europejskich oraz takie czynniki, jak wysoko zdywersyfikowane gospodarki i korzystną strukturę handlu, dostrzegamy już przyczyny relatywnie dobrej pozycji wyjściowej naszych gospodarek w dobie kryzysu.

 

W tym kontekście warto wspomnieć o Funduszu Trójmorza, do którego należy część państw Grupy Wyszehradzkiej, a który jest kolejnym narzędziem dedykowanym stymulowaniu rozwoju regionu. Ważne jest również, abyśmy otwierali formaty współpracy środkowoeuropejskiej na partnerstwa zewnętrzne, szczególnie jeśli mogą się one przełożyć na konkretne projekty o strategicznym znaczeniu gospodarczym.

 

Szanowni Państwo,

 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że po zakończeniu pandemii, w skali globalnej, gospodarki środkowoeuropejskie będą najszybciej odrabiającymi straty. To ważny sygnał dla inwestorów i dobra wiadomość dla naszych obywateli.


Pragnę podkreślić jednak, że w centrum myślenia o rozwoju gospodarczym zawsze powinien być człowiek. Nie wolno nam – politykom, ale też przedsiębiorcom, zapomnieć o inwestowaniu w kapitał ludzki. Dlatego cieszy mnie, że moja ojczyzna stała się europejskim liderem w wydatkowaniu na cele socjalne. Według OECD, w 2019 r. Polska przeznaczyła na te transfery aż 21,3% PKB.


Pamiętamy jednocześnie, że środki te wracają do obiegu gospodarczego budując wartość dodaną dla narodowej ekonomii. Jednocześnie zapewniają one godne życie wielu rodzinom. W tym miejscu warto zastanowić się, jakie wnioski na przyszłość można wyciągnąć z obecnego kryzysu? W jaki sposób przemodelować aktualny ład, by maksymalnie zdyskontować efekty tego wysiłku, który wszyscy podejmujemy na rzecz pokonania pandemii oraz jej negatywnych skutków społecznych i gospodarczych?


Zależy nam przecież nie tylko na odtworzeniu sytuacji sprzed wybuchu pandemii, ale na wytworzeniu nowej jakości kontaktów międzyludzkich, biznesowych i instytucjonalnych, aby jeszcze bardziej wzmocnić więzi łączące nasze państwa, samorządy i społeczeństwa.
Mamy przecież wspólne cele, którymi są:


• silna gospodarczo Grupa Wyszehradzka w silnej Europie;
• jak najszybszy powrót do normalności dla przedsiębiorców po okresie pandemii;
• intensyfikacja kontaktów handlowych w regionie;
• orientacja na rozwój technologii cyfrowej w biznesie.

 

Szanowni Państwo,

 

Zbliżając się do końca mojego wystąpienia, chciałbym odwołać się do tak dobrze znanej i docenianej, szczególnie w naszej części Europy, idei solidarności. Solidarności społecznej, międzynarodowej i międzypokoleniowej.


Głęboko wierzę, że tak jak w czasie transformacji ustrojowej solidarnie stanęliśmy w obronie interesów naszych narodów odnosząc wielki sukces, tak i teraz, działając wspólnie w ramach pogłębionego partnerstwa regionalnego, z powodzeniem stawimy czoła wyzwaniom tego czasu.


Liczymy na istotny impuls generowany przez środki z wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz tymczasowego Funduszu Odbudowy dla podźwignięcia gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Powinniśmy wykorzystać te zasoby także w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami V4.

 

W Polsce plan odbudowy gospodarczej będzie koncentrował się na takich obszarach, jak zielona transformacja, zrównoważony transport, zdrowie oraz cyfryzacja i innowacyjność. Ważne, żeby inwestycje nie tylko pomogły nam uzdrowić gospodarki po kryzysie, lecz także stworzyły fundamenty na rzecz  długofalowego rozwoju naszych państw.


Dziękuję za uwagę.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.