Niedziela, 10 lutego 2019

W Pucku odbyły się obchody 99. rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!
Szanowni Oficerowie, Podoficerowie i Marynarze Marynarki Wojennej!
Żołnierze Rzeczypospolitej!
Szanowni Mieszkańcy Pucka i całego Pomorza Gdańskiego!
Drodzy Rodacy!

 

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości są hołdem dla patriotyzmu i determinacji wszystkich, którzy przyczynili się do naszego wielkiego sukcesu z roku 1918. Jednak warto pamiętać, że odrodzenie suwerennej Rzeczypospolitej nie było jednorazowym aktem. Jeszcze przez lata budowaliśmy zręby nowoczesnego, sprawnego państwa oraz walczyliśmy o utwierdzenie jego granic. Te starania nie ustawały dlatego, że wciąż mieliśmy w pamięci trudy i upokorzenia z okresu zaborów. Ale polskie serca biły wtedy żywiej także z innego powodu. Pojawiły się nowe perspektywy rozwoju w niemal wszystkich sferach życia zbiorowego. Nasze osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki czy wojskowości miały odtąd służyć nie obcym interesom, ale dobru wspólnemu wszystkich Polaków.

 

Istotnym elementem tej wizji było wykorzystanie geopolitycznych i rozwojowych możliwości związanych z odzyskaniem dostępu do Morza Bałtyckiego. Wyrazem tego była decyzja Józefa Piłsudskiego z roku 1918 o powołaniu Marynarki Wojennej, a także podniosła uroczystość zaślubin Polski z morzem w roku 1920. Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu, 10 lutego, przybyły do Pucka generał Józef Haller wrzucił do Bałtyku jeden z dwu platynowych pierścieni ufundowanych przez polskich gdańszczan – drugi zaś włożył sobie na palec i miał nosić go do końca życia. W obecności reprezentantów władz państwowych i mieszkańców Pucka oraz w asyście Wojska Polskiego odprawiona została dziękczynna msza święta.

 

Poświęcono i wśród armatnich salutów wciągnięto na maszt Banderę Polską. Słowa generała Hallera o Orle Białym, który rozpostarł skrzydła nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim, otworzyły nowy historyczny etap naszej obecności nad Bałtykiem.

 

Symbolika zaślubin oznaczała radość z trwałego związania Polski z morzem, ale też ważne zobowiązanie. Podjęli je wybitni ludzie morza, którzy z imponującym rozmachem i zaangażowaniem rozpoczęli pracę na rzecz rozwoju naszej morskiej żeglugi, gospodarki i obronności. Byli wśród nich minister Eugeniusz Kwiatkowski i inżynier Julian Rummel – współtwórcy idei Gdyni jako prężnego ośrodka portowego, komandor Bogumił Nowotny – pierwszy dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Kazimierz Porębski – inicjator utworzenia polskiej Marynarki Handlowej oraz Szkoły Morskiej, inżynier kontradmirał Xawery Czernicki – twórca podwalin polskiego budownictwa okrętowego, oraz wielu innych.

 

Z satysfakcją myślę o tym, jak zapoczątkowane przez nich dzieło kontynuuje dzisiaj Marynarka Wojenna RP. To ona broni naszych granic morskich, podkreśla rolę Polski w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Uczestniczy w operacjach pokojowych, zabezpiecza ważne filary naszego rozwoju gospodarczego oraz realizuje szereg innych zadań związanych z utrzymaniem porządku, ratowaniem życia oraz badaniami naukowymi. Gorąco dziękuję za tę służbę i proszę o wytrwałość w wypełnianiu żołnierskich powinności.

 

Cieszę się też, że tak liczne jest grono młodych entuzjastów tematyki morskiej. Są wśród nich uczniowie i studenci szkół morskich, zajmujący się morzem uczeni, miłośnicy żeglugi morskiej, przyszli marynarze i oficerowie Marynarki Wojennej oraz specjaliści w dziedzinie morskiego transportu i rybołówstwa. To znak nadziei na przyszłość.

 

Podziękowania kieruję również do organizatorów i uczestników dzisiejszej uroczystości patriotycznej. Oczekując przyszłorocznego, szczególnie uroczystego upamiętnienia zaślubin Polski z morzem, wyrażam ufność, że będzie ono zapowiedzią i symbolem nowego, konsekwentnego owocnego zwrócenia się Polski ku jej wielkiemu dobru, jakim jest Bałtyk i jego wybrzeże. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 


List odczytał dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski. W imieniu Prezydenta RP wręczył także odznaczenie – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – kmdr. por. rez.  Maciejowi  Janiakowi, przewodniczącemu Rady Budowy Okrętów, za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa morskiego.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.