Piątek, 11 listopada 2016

List Prezydenta RP na uroczystości z okazji zakończenia XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji
zakończenia XXII edycji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości
Zamek Królewski w Warszawie
 
Szanowny Panie Prezesie!
Drodzy Laureaci!
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość w Zamku Królewskim, która wieńczy kolejną edycję konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Spotykają się Państwo w szczególnym czasie – w dniu Narodowego Święta Niepodległości – i w szczególnym miejscu, symbolizującym ciągłość naszej tradycji państwowej. Warto pamiętać, że w obronie narodowego bytu Polacy nie tylko mężnie walczyli, ale również budowali podstawy przedsiębiorczości, mądrze gospodarowali, tworzyli sieć samoorganizacji społecznej. Musimy mieć zawsze
na uwadze, że rozwój ekonomiczny i jakość instytucji publicznych to filary silnej, liczącej się w świecie, suwerennej Rzeczypospolitej.

 

Składam gratulacje tegorocznym laureatom konkursu. Reprezentują Państwo różne dziedziny aktywności. Są wśród Państwa przedstawiciele środowisk gospodarczych, samorządowych, naukowych, oświatowych, medycznych. Łączy Państwa profesjonalizm i dążenie do skuteczności
w działaniu. Żywią Państwo przekonanie, że doskonalenie polskiej rzeczywistości warto zaczynać od własnej domeny, a odniesione sukcesy przyniosą korzyść Państwa firmom i organizacjom, ale także zainspirują innych. Składam Państwu wyrazy uznania za postawę, która jest świadectwem patriotyzmu i dojrzałej obywatelskości. Dziękuję organizatorom konkursu, który promuje nowoczesne metody zarządzania. Pomaga w formułowaniu rozwiązań, dzięki którym coraz więcej polskich firm i instytucji będzie mogło z powodzeniem budować swoją markę na forum międzynarodowym.

 

Konkurowanie jakością to wielkie wyzwanie stojące dziś przed polską gospodarką. Potrzebujemy więcej innowacyjnych rozwiązań, wdrażania efektów badań naukowych. Polska konkurencyjność nie może opierać się głównie na niskich kosztach pracy, ale w znacznie większym stopniu na zaawansowanych technologiach i wysoko przetworzonych produktach – osiągniętych przede wszystkim dzięki rodzimym kapitałom i zasobom intelektualnym. Musimy wyzwolić się z pułapki rozwoju zależnego i imitacyjnego. Musimy zadbać o jeszcze skuteczniejszą ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, o globalną rozpoznawalność polskich marek i produktów. Koniecznie powinno się to łączyć z tworzeniem dobrego klimatu dla przedsiębiorczości, z usuwaniem barier krępujących rodzimy biznes. To ważny element dobrej zmiany, którą przeprowadzamy w naszym kraju. Od powodzenia tych przedsięwzięć zależy nie tylko siła polskiej gospodarki, ale też pomyślność Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków.

 

Jestem pewien, że będą się Państwo przyczyniać do umiejętnego podejmowania tych wyzwań, do skutecznego konkurowania jakością, do budowania „marki Polska”. Raz jeszcze gratuluję zdobywcom Nagród i życzę wszystkim Państwu pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.