Czwartek, 2 czerwca 2016

List Prezydenta RP z okazji inauguracji IX Kongresu Polonii Medycznej – II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej inauguracji

IX Kongresu Polonii Medycznej –
II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich

w Teatrze Narodowym w Warszawie

 
 

Panie i Panowie!

 

Dziewiąty Kongres Polonii Medycznej oraz II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich są okazją, aby wzmocnić więź między Polakami, których dzielą granice państw, ale łączy przywiązanie do wspólnej Ojczyzny oraz troska o jej dalszy awans cywilizacyjny, także w zakresie ochrony zdrowia i związanych z nią badań naukowych. Wyrażam uznanie dla organizatorów i uczestników tej ważnej inicjatywy oraz radość ze spotkania tak licznej grupy rodaków z kraju i zagranicy właśnie tu, w stolicy Polski.

 

Według przybliżonych danych demograficznych spośród trzech osób identyfikujących się jako Polacy jedna mieszka poza granicami Rzeczypospolitej. Co więcej, w gronie tych, którzy na emigrację udali się w ostatnich dziesięcioleciach, znaczną grupę stanowią profesjonaliści o dużych osiągnięciach zawodowych. Istnieją podstawy, aby uznać, że z punktu widzeniarozwoju Polski nie jest to sytuacja optymalna. Ale też warto pamiętać o dwu innych aspektach tego zagadnienia. Po pierwsze, w dzisiejszym zglobalizowanym świecie wciąż pojawiają się nowe, coraz efektywniejsze możliwości kontaktu, współpracy i wzajemnej pomocy naukowej, edukacyjnej, technicznej i organizacyjnej. Cieszę się, że krajowe i polonijne środowiska medyczne aktywnie je wykorzystują, że wymieniając się doświadczeniami, uzyskują Państwo obopólne korzyści. Po drugie, dobrą markę państw i narodów w coraz większym stopniu kreują sukcesy jego indywidualnych przedstawicieli – na polu nauki, kultury, sztuki, sportu czy gospodarki.

 

Z prawdziwą satysfakcją stwierdzam, że wybitne dokonania polskich lekarzy w kraju i za granicą czynią z Państwa kontynuatorów takich światowych sław, jak Napoleon Cybulski, Jan Mikulicz-Radecki,  Ludwik Hirszfeld czy Hilary Koprowski. Są Państwo ambasadorami Polski jako ojczyzny ludzi utalentowanych, kreatywnych, ambitnych i pracowitych. Trzeba tu przywołać takich specjalistów, jak profesor Włodzimierz Jarmundowicz wraz z zespołem, twórca przełomowej metody leczenia chorych z przerwanym rdzeniem kręgowym, profesorowie Maria Siemionow i Adam Maciejewski, pionierzy w dziedzinie transplantacji twarzy, zespół pod kierunkiem prof. Jana Lubińskiego, tworzący nowatorskie testy onkologiczne, profesor Edward Darżynkiewicz wraz z zespołem biofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący nad szczepionkami przeciwnowotworowymi i innymi terapiami genowymi, oraz profesor Zbigniew Wszołek z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, odkrywca genów choroby Parkinsona. Jednocześnie proszę o wybaczenie tych z Państwa, których tutaj nie wymieniłem – bo przecież ta lista powinna być wielokrotnie dłuższa.

 

Drodzy Państwo, jednym z głównych celów mojej prezydentury uczyniłem ożywienie relacji między Rzecząpospolitą a Polonią na całym świecie. Ten olbrzymi potencjał musi być uwalniany na wielu płaszczyznach, w sposób dobrze zorganizowany i długofalowy. Jestem przekonany, że Państwa tegoroczne spotkanie będzie istotnym wkładem w realizację tego zadania.


Życzę Państwu udanych obrad, umocnienia więzi koleżeńskich oraz wielu nowych sukcesów w pracy zawodowej oraz w działalności społecznej. 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

* * *

Organizatorami spotkania, w którym uczestniczą lekarze i naukowcy zarówno polskiego pochodzenia mieszkający i pracujący za granicą, jak i praktykujący w Polsce, są: Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, przy współudziale Naczelnej Izby Lekarskiej. Głównym tematem tegorocznego zjazdu jest jakość i bezpieczeństwo leczenia.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.