Czwartek, 10 czerwca 2021

List na uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu
na Polską Listę Krajową
Programu UNESCO Pamięć Świata
w Belwederze


 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny gościć Państwa w Belwederze, w ten sposób podkreślając znaczenie wydarzenia dla naszego państwa i narodowej kultury. Składam gratulacje przedstawicielom instytucji, których zbiory zostają uhonorowane. Nade wszystko chcę wyrazić najwyższe uznanie i głęboką wdzięczność za to, że są Państwo ich troskliwymi kustoszami.

 

Zobacz także:Uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć ŚwiataTen wyjątkowy rejestr liczył dotąd 43 dokumenty i zespoły archiwalne, a teraz wzbogaca się o 15 kolejnych. Jednocześnie na liście światowej figuruje aż 17 obiektów z polskiego zasobu. Świadczy to o niezwykłej wadze naszego dziedzictwa dla całej ludzkości, a jednocześnie jest wyrazem naszej dbałości o zachowanie i przekazywanie następnym pokoleniom tych skarbów narodowej historii i kultury, którymi są wyróżnione archiwalia. Raz jeszcze z serca dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki których pieczy, profesjonalizmowi i zaangażowaniu możemy szczycić się tym wspaniałym dziedzictwem.

 

Dokumenty i świadectwa wpisane na krajowej liście Pamięci Świata mają olbrzymią wartość dla badania historii i kultury, życia społecznego i gospodarczego, duchowego i politycznego Rzeczypospolitej na przestrzeni wielu wieków. Ukazują dzieje naszej Ojczyzny od czasów budowania jej podwalin za pierwszych Piastów, poprzez średniowieczno-nowożytne państwo polsko-litewskie oraz zmagania w obronie i o odzyskanie niepodległości pod zaborami, aż po epokę współczesną, z odrodzeniem suwerennej Polski oraz walką i konspiracją podczas II wojny światowej.

 

Akta te wiele mówią o umiłowaniu przez nasz naród wolności, prawdy i piękna, bo coraz liczniej są wśród nich reprezentowane spuścizny wybitnych pisarzy i uczonych oraz rękopisy i pierwodruki ich arcydzieł literackich i naukowych. Słowem: jest to bezcenne wspólne dobro wszystkich nas, Polaków, którzy obecnie – dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym – możemy korzystać z udostępnianych reprodukcji tych skarbów. Jest to, z jednej strony, ważna metoda ochrony dokumentacji, a z drugiej – nieznana dawniej szansa na upowszechnianie znajomości dziedzictwa.

 

By pamięć mogła trwać w świecie rewolucji informatycznej, nie może tylko spoczywać ukryta bezpiecznie w archiwach, lecz musi być aktualizowana: przypominać o sobie, docierać do masowego odbiorcy poprzez media elektroniczne, być obecna w aktualnych debatach i kulturze popularnej. Środowisko archiwistyczne robi bardzo wiele dobrego w tym kierunku i za to również chcę dziś Państwu gorąco podziękować. Raz jeszcze gratulując, życzę Państwu wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji z pełnionej ogromnie ważnej i odpowiedzialnej służby dla dziedzictwa, pamięci i przyszłości Rzeczypospolitej.

 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

 

List został odczytany przez minister Grażynę Ignaczak-Bandych, Szefa KPRP, podczas uroczystości w Belwederze.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.